Javna zdravstvena ustanova

U OPŠTINI BAR ODRŽAN INFO DAN ZA OPŠTU POPULACIJU

U OPŠTINI BAR ODRŽAN INFO DAN ZA OPŠTU POPULACIJU

Kao što smo ranije najavili, članovi projektnog tima JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar nastavili su sa implementacijom aktivnosti predviđenih projektom MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz Interreg IPA trilateralnog programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, te su danas, 25. aprila 2019. godine, održali novi krug informativnih dana, u sali Opštine Bar. Tom prilikom, zaposleni u Opštini Bar, Službi zaštite, Komunalnim djelatnostima i Vodovodu i kanalizaciji, te ostali čije radno mjesto podrazumijeva boravak na otvorenom, bili su u prilici da čuju nešto više na temu prevencije i ranog otkrivanja melanoma.

S obzirom da je naša opština dio mediteranskog područja, a u toku godine bude preko 250 sunčanih dana godišnje, to je bila prava prilika da se zaposleni iz pomenutih ustanova bliže upoznaju sa posljedicama nekontrolisanog i prekomjernog izlaganja suncu i UV zračenju, koje može da izazove promjene na koži u vidu mrlja, a svojim daljim evoluiranjem mogu dovesti do razvoja raka kože. S tim u vezi, dr Biljana Raičević, specijalista dermatovenerologije i ujedno član projektnog tima MELAdetect iz Opšte bolnice Bar održala je predavanje na temu „Mogućnosti prevencije i liječenja melanoma“ namijenjen zaposlenima, koji vršenjem svojih svakodnevnih radnih zadataka podrazumijeva boravak na otvoreno i direktnom izlaganju sunčevim zdracima.

U svojoj prezentaciji, dr Raičević upoznala je prisutne sa projektom MELAdetect, te im ukazala na činjenicu koje sve posljedice može donijeti prekomjerno izlaganje sunčevim zracima, na koji način da se adekvatno zaštite, kao i skrenula jepažnju na značaj samoregleda, prevencije i odlaska na dermatološki pregled jednom godišnje, kako ne bi promakle nikakve eventualne promjene na koži, koje za posljedicu mogu imati pojavu melanoma ukoliko se ne reaguje pravovvremeno. Poslije predavanja, dr Raičević je vršila i pregled zainteresovanih na licu mjesta. Ona je takođe davala savjete, uputstva i sugestije prisutnim, te ih je pozvala da se slobodno jave u dermatovenerološku ambulantu Opšte bolnice Bar kako bi ih detaljnije pregledala. U Opštini Bar predavanje je odslušalo je 30 zaposlenih, od kojih je pregledano 15.

Ovom kampanjom podizanja svijesti u fokusu je opšta populacija i imala je za cilj podsticanje na zdrave stilove života. Projekat MELAdetect realizuje se u sklopu programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, koji se sufinansira iz sredstava Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi Eur 652.427,90, a vodeći partner je Zavod za javno zdravstvo Zadar, sa projektnim partnerima Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj zadarske županije (ZADRA NOVA), te Medicninski faklutet Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar. Više o našem projektu možete naći na našoj web stranici https://www.meladetect.com/, kao i web stranici Opšte bolnice Bar https://bolnicabar.me/. Koristimo priliku da vas informišemo da će naredni info dani za opštu populaciju biti održani u sali za sastanke Opštine Bar 25.04.2019. godine sa početkom u 10 časova.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13