Javna zdravstvena ustanova

ODRŽAN DRUGI SASTANAK FOKUS GRUPE ZA CRNU GORU U SKLOPU PROJEKTA MELAdetect

ODRŽAN DRUGI SASTANAK FOKUS GRUPE ZA CRNU GORU U SKLOPU PROJEKTA MELAdetect

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar bila je domaćin Drugog radnog sastanka Fokus grupe, zadužene za izradu petogodišnjeg Akcionog plana za mealnom.

Ova aktivnost realizovana je u sklopu imlementacije projekta MELAdetect - Rano otkrivanjr melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Nadovezujući se na već započete korake na izradi Akcionog plana za melanom, Opšta bolnica Bar organizovala je Drugi sastanaka Fokus grupe u Satrom Baru, 23. aprila 2019. godine sa početkom u 12 časova, kojem se odazavao dovoljan broj učesnika.

Kao i predhodnog puta u februaru ove godine, ovaj Drugi sastanak moderirala je prof. dr sc. med. Katarina Vukojević, prodekan za znanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a sastanku su prisustvovali, pored članova projektnih timova iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, i predstavnici relevantnih institucija iz naše zemlje: Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Klinički centar Crne Gore, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, opšte bolnice, te domovi zdravlja primorske i centralne regije. Tokom sastanka obrađene su teme: 1. osvrt na unaprjeđenje zdravlja i prevencije melanoma u prekograničnom području (Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora), i 2. prosvjećivanje zdravstvenih radnika i prevencija u različitim skupinama. Tokom sastanka, vođena je konstruktivna i stručna diskusija, te donijeti zaključci u pogledu preduzimanja daljih koraka i aktivnosti. Sve predloženo biće inkorporirano u sklopu Akcionog plana za prekogranično područje, a konačna verzija ovog dokumenta biće distribuirana svim učesnicima i javno prezentovana na završnoj konferenciji projekta MELAdetect planiranoj da se održi u Mostaru tokom jula mjeseca ove godine.

Projekat MELAdetect realizuje se u sklopu trilateralnog programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, koji se sufinansira iz sredstava Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je Eur 652.427,90, a vodeći partner je Zavod za javno zdravstvo Zadar, sa projektnim partnerima Sveučilištem u Zadru, Agencijom za razvoj zadarske županije (ZADRA NOVA), te Medicninski faklutet Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar. Implementacija projekta započela je 1. jula 2017. godine, a završava se 31. avgusta 2019. godine.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13