Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

Javna zdravstvena ustanova „Blažo Orlandić“ Bar, sa svojim projektnim partnerima, učestvovala je na Drugom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. U sklopu pomenutog programa, naš projektni prijedlog, pod punim nazivom Prevencija i rana detekcija za efikasnije liječenje raka debelog crijeva i dojke (akronim ON TIME), odobren je za sufinansiranje u Drugom pozivu.

Naša Javna zdravstvena ustanova „Blažo Orlandić“ Bar učestvovala je na Drugom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga, u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina -Crna Gora 2014-2020. Projektni prijedlog, koji smo prijavili sa našim projektnim partnerima, nosi naziv Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema (akronim LAB-OP), i isti je odobren za sufinansiranje.

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar jedna je od ukupno 13 javnih ustanova u kojima će se realizovati implementacija mjera energetske efiaksnosti, kroz sprovođenje projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza“. S tim u vezi, danas, 2. decembra 2019. godine, boravili su u radnoj posjeti našoj instituciji predstavnici investitora, Ministarstva zdravlja i Ministarstva ekonomije. Cilj njihove posjete bio je da proprate radove na adaptaciji objekta koji su otpočeli proteklog mjeseca, a sve u svrhu primjene mjera za poboljšanje energetskih karakteristika bolničkog kompleksa u Baru.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13