Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar jedna je od ukupno 13 javnih ustanova u kojima će se realizovati implementacija mjera energetske efiaksnosti, kroz sprovođenje projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza“. S tim u vezi, danas, 2. decembra 2019. godine, boravili su u radnoj posjeti našoj instituciji predstavnici investitora, Ministarstva zdravlja i Ministarstva ekonomije. Cilj njihove posjete bio je da proprate radove na adaptaciji objekta koji su otpočeli proteklog mjeseca, a sve u svrhu primjene mjera za poboljšanje energetskih karakteristika bolničkog kompleksa u Baru.

Nakon uspješno okončanog projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, u kojem je uzela aktivno partnersko učešće na Prvom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga, JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar ponovo će biti projektni partner na Drugom pozivu u okviru trilateralnog programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Danas 18. oktobra 2019. godine sa početkom u 12 časova, obilježen je Dan evropske saradnje 2019 u Banja Luci (BiH) u organizaciji Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH, te u saradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske i uz podršku Kancelarije za evropske integracije Crne Gore. Glavni moto ovogodišnjeg Dana evropske saradnje glasi „Evropa si ti“. Ovo je bio povod da posjetioci Kamene kuće u Banja Luci uzmu učešće u nizu prigodnih aktivnosti poput interaktivne izložbe i video projekcije, koju su pokretali sami gosti uz pomoć ciklokina.

U organizaciji Kancelarije za evropske integracije Crne Gore, danas 30. septembra 2019. godine sapočetkom u 10 časova, obilježen je Dan evropske saradnje 2019 u Podgorici na ljetnjoj pozornici ispred Dvorca Petrovića na Kruševcu. Glavni moto ovogodišnjeg Dana evropske saradnje glasi “Evropa si ti”. Ovim povodom, otvorena je izložba fotografija, kojima su ilustrovani rezultati projekata evropske teritorijalne saradnje.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13