Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

Nastupajuću zimu Opšta bolnica u Baru dočekuje sa brojnim pozitivnim promjenama- mogu se pohvaliti nabavkom najsavremenijih dijagnostičkih aparata na kardiloškom odjeljenju vrijednosti 13.000 eura, značajnim ulaganjima u infrastrukturu, a kako u razgovoru za Bar Info ističe direktor dr Dragoslav Tomanović "pružanje medicinskih usluga i briga o pacijentima sprovode se uz poštovanje svih standarda".

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13