Javna zdravstvena ustanova

Uputstva o prijemu i načinu evidentiranja donacija i sponzorstava

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13