Potpisan Sporazum o partnerstvu za projekat MELAdetect

Capture

Capture3

 

 

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u Zagrebu 20.06.2017. godine, između Upravljačkog tijela i vodećeg partnera, a shodno pozivu koji je uputio vodeći partner Zavod za javno zdravstvo, Zadar, u Mostaru je potpisan Sporazum o partnerstvu sa ostalim partnerima iz projekta pod nazivom MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka, u sklopu Prvog poziva za dostavljanje projekatnih prijedloga u okviru Interreg IPA programu prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.


Sporazum je u petak, 30.06.2017. godine potpisala direktorica Agencije za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA, Sanja Peričić u Zadru, dočim je u dekanatu Medicnskog falulteta Univerziteta u Mostaru, u ponedjeljak, 03.07.2017. godine upriličeno svečano potpisivanje Sporazuma o partnerstvu od strane pravnih zastupnika ostalih ustanova partnera u pomenutom projektu, i to:

  • dr med. spec. Zoran Škrgatić, direktor Zavod za javno zdravstvo, Zadar
  • prof. dr sc. Dijana Vican, rektor zadarskog Sveučilišta
  • prof. dr Milenko Bevanda, dekan mostarskog Medicinskog fakulteta
  • dr Dragoslav Tomanović, spec. hirurg direktor JZU Opšta bolnica Bar

Dekan mostarskog Medicinskog fakulteta, prof. dr Milenko Bevanda, kao domaćin, organizovao je konferenciju za novinare, kojom prilikom su projektni partneri dali svoje izjave o sadržaju projekta, njegovom značaju kako za region tako i za svaku instituciju posebno, te o vrijednosti projekta i tematskoj opremi koja se nabavlja.
Ovaj Sporazum o partnerstvu, sačinjen između ovih 5 ustanova, sadrži uslove, prava, obveze i odgovornosti svih projektnih partnera u implementaciji projekta, čija ukupna vrijednost odobrenog budžeta iznosi Eur 652.427,90, od čega se Eur 554.563,70 (85%) sufinansira sredstvima EU, a preostalih Eur 97.864,20 (15%) predstavljaju nacionalno učešće. Ukupno odobreni budžet za ovaj projekat raspoređen je projektnim partnerima kako slijedi:
Zavod za javno zdravstvo Zadar
Sufinansiranje iz programa: Eur 165.111,65
Nacionalno učešće: Eur 29.137,35
Ukupno prihvaćen budžet: Eur 194.249,00

Sveučilište u Zadru
Sufinansiranje iz programa: Eur 67.923,07
Nacionalno učešće: Eur 11.986,43
Ukupno prihvaćen budžet: Eur 79.909,50

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Sufinansiranje iz programa: Eur 54.731,50
Nacionalno učešće: Eur 9.658,50
Ukupno prihvaćen budžet: Eur 64.390,00

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Sufinansiranje iz programa: Eur 137.953,21
Nacionalno učešće: Eur 24.344,69
Ukupno prihvaćen budžet: Eur 162.297,90

Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Sufinansiranje iz programa: Eur 128.844,27
Nacionalno učešće: Eur 22.737,23
Ukupno prihvaćen budžet: Eur 151.581,50

Ukupno:
Sufinansiranje iz programa: Eur 554.563,70
Nacionalno učešće: Eur 97.864,20
Ukupno prihvaćen budžet: Eur 652.427,90