Javna zdravstvena ustanova

Radionica za implementaciju projekata ugovorenih u okviru Prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata u sklopu INTRREG IPA programa CBC HR-BA-ME 2014-2020

Radionica za implementaciju projekata ugovorenih u okviru Prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata u sklopu INTRREG IPA programa CBC HR-BA-ME 2014-2020

logoIPA

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/novost/implementation-launch-conference-and-2nd-implementation-workshop-held-in-montenegro/

 

 

Nakon Orašja, BiH, a shodno pozivu koji je uputio Zajednički sekretarijat programa Interreg IPA prekogranične saradnje (CBC) HR-BA-ME 2014-2020, u Herceg Novom od 11. do 12. jula 2017. godine, organizovana je Druga radionica za implementaciju projekata ugovorenih u okviru Prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata u sklopu INTRREG IPA programa prekograniične saradnje (CBC) HR-BA-ME 2014-2020, kojom prilikom su članovi (treneri) Zajedničkog sekretarijata predstavili način funkcionisanja programa kroz Priručnik za implementaciju programa (PIM), tokom dva dana koliko je radionica trajala.
U ime organizatora, prisutnima se najprije obratila šefica Zajedničkog sekretarijata iz Zagreba, Božana Bešlić, riječima dobrodošlice i ona je ukratko predstavila svoje saradnike i ukazala na ključne aspekte koji će biti predstavljeni tokom dvodnevne radionice, koja je ujedno nastavak prve koja je održana u Orašju, BiH, a nakon ove u Herceg Novom slijedi još jedna radionica koja se organizuje u Zadru.
Nakon uvodnih napomena, riječ je uzela Ana Tomljenović koja je govorila o programu, njegovom pravnom okviru, strukturi i eMS sistemu za kontrolu i praćenje implementacije projekta, koje su obaveze vodećeg partnera, a koje projektnih partnera shodno Sporazumu o partnerstvu, te koja su sve programska tijela i koje su njihove funkcije.

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/novost/implementation-launch-conference-and-2nd-implementation-workshop-held-in-montenegro/
Zatim se prisutnima obratio Damir Kuzmić, koji je u svojem izlaganju detaljno opisao obavezu izvještavanja, pojašnjavajući odakle potiče obaveza izvještavanja (član 6 Ugovora o sufinansiranju i Sporazuma o partnerstvu), te koje sve vrste izvještavanja postoje i koja je njihova svrha (praćenje implementacije projektnih aktivnosti, ostvarivanja projektnih ciljeva, outputa i rezultata, kao i preduslov za refundaciju nastalih troškova u izvještajnom periodu). Nadalje, u svojoj prezentaciji g. Kuzmić pojasnio je proceduru podnošenja izvještaja, FLC kontrolu, vršenje verifikacije i nadoknade sredstava, povraćaj sredstava, očekivanu dinamiku trošenja sredstava i slično. Poslije pauze za ručak, g. Kuzmić nastavio je sa svojom prezentacijom, koja se odnosila na tehničke instrukcije i funkcionisanje eMS sistema, prikazujući svaki pojedinačni korak koji treba da se izvrši kako bi se dobio izvještaj i kako bi se priložila adekvatna i potpuna dokumentacija.
Poslije toga, prisutne je pozdravila Anita Paurević, koja se u svojoj prezentaciji usredsredila na finansijsko upravljanje projektom, pojašnjavajući koji su prihvatljivi troškovi, prelazeći sve kategorije troškova – troškovi osoblja, kancelarijski i administrativni troškovi, putni troškovi i troškovi smještaja, dajući primjere za svaku vrstu troškova, kao i napominjući način na koji se prijavljeni troškovi dokumetuju.
Ostale kategorije troškova pojasnio je Kristijan Futač, koji je počeo od troškova eksternih stručnjaka i usluga, troškovi opreme (opšte i tematske), infrastrukturni troškovi i troškovi radova, te pripremni troškovi i troškovi zatvaranja projekta, te objašnjenje da je PDV neprihvatljiv trošak i način kakav je postupak oko PDV-a u svakoj od tri zemlje učesnice u ovom programu.
Na dio koji se odnosi na PDV, nadovezao se g. Dragan Đurišić iz hercegnovske kancelarije, koji je pojasnio specifičnosti u Crnoj Gori oko registracije Ugovora o sufinansiranju i Sporazuma o partnerstvu kod Ministarstva evropskih poslova Crne Gore, te način kako se ta procedura sporvod, kao i način oslobađanja od PDV-a i carine u Crnoj Gori. Na kraju, članovi Zajedničkog sekretarijata odgovarali su na pitanja i nedoumice u vezi sa prezentacijama i implementacijom projekata po ovom programu, sa čime je zaključen prvi dan radionice.
Drugog dana radionice za implementaciju projekata ugovorenih u okviru Prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata u sklopu INTRREG IPA programa prekograniične saradnje (CBC) HR-BA-ME 2014-202, najprije se počelo sa rekapitulacijom od prethodnog dana. Nastavilo se dalje sa dijelom koji se odnosi na promjene na projektu manje ili veće, šta koje od njih podrazumijevaju u smislu procedure i šta je dopušteno, a šta ne, te da li su preporučljive relokacije sredstava, pojašnjenje više sile, suspenzije projekta i slično, a prezentaciju je izvršio g. Dragan Đurišić.
Sljedeći dio prezentacije odnosio se na osiguravanje vidljivosti projekta, joint brandig koncept, veličini loga projekta, posterima, privremenim bilbordima, komunikaciji, publikaciji i slično, što je prezentirao Jaša Jarec.
U nastavku, prezentirana su opšta pravila i načela javnih nabavki koja se preporučuju u programu, vrijednosni razredi, načelo vidljivosti, dodjele ugovora, sukoba interesa, čuvanja dokumentacije, pravila porijekla opreme, pravila nacionalnosti i slično, što su prezentirali Kristijan Futač i Božana Bešlić. Nakon pauze za ručan, nastavilo se sa dijelom koji se odnosi na javne nabavke, te su tom prilikom pojašnjeni svi postupci koji se preporučuju u programu na osnovu PRAG-a, način pripreme tenderske dokumentacije, evaluacije, odabira njabolje ponude i postupak dodjele ugovora, te pojašnjenje kriterijuma odabira ponuda, formula za pondiranje (bodovanje) ponuda, čuvanja dokumentacije i slično. Poslije čega su članovi Zajedničkog sekretarijata odgovarali na mnogobrojna pitanja učesnika.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13