Javna zdravstvena ustanova

Drugi redovan sastanak MELAdetect održan u Zadru

Drugi redovan sastanak MELAdetect održan u Zadru

Nastavljajući svoje redovne aktivnosti, predviđene Akcionim planom upravljanja projektom MELAdetect -  Rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka, odobrenog u sklpopu Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku-Bosnu i Hercegovinu-Crnu Goru 2014-2020, a na poziv vodećeg partnera Zavoda za javno zdravstvo Zadar, članovi projektnog tima iz JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, učestvovali su na II (Drugom) redovnom sastanku. Sastanak je organizovan u prostorijama  Službe za mentalno zdravlje i prevenciju zavisnosti u Zadru dana 11. i 12. decembra 2017. godine.

Tokom dvodnevnog sastanka u Zadru, projektni partneri razmatrali su različite teme koje se tiču implementacije projekta MELAdetect. Najprije, govorili su o Akcionom planu upravljanja projektom, aktivnostima koje su projektni partneri do sada sproveli, odnosno o aktivnostima koje će sprovesti u narednom periodu, komunikaciji između projektnih partnera, koja se redovno odvija putem telefona, e-mail-a, skype-a, te preko Google alata, oblaka za razmjenu informacija i dokumentaciju. Ujedno organizovani su i sastanci uredništva brošure i Upravljačkogodbora, na kojima su razmotrene dosadašnje aktivnosti i njihova realizacija, te su dati prijedlozi za dalje aktivnosti sa okvirnim vremenom realizacije istih. Takođe, članovi projektnih timova učestvovali su i u radionicama koje su za cilj imale da se ojačaju veze između projektnih partnera, da se podstakne timski rad, da se motivišu projektni partneri da aktivno učestvuju kako bi se vršila razmjena iskustava i poboljšala komunikacija, razumijevanje, produktivnost, efektivnost i efikasnost u implementaciji i realizaciji zadataka koji su zacrtani pred projektnim partnerima.

Na kraju sastanka u Zadru, doneseni su zaključci u vezi sa realizacijom aktivnosti, pretežno nabavki roba i usluga, u nastupajućem period sa vremenskim okvirom realizacije. Isto tako, projektni partneri predložili su termin narednog zasijedanja koje je previđeno za februar/mart 2018. godine u Baru, kada će domaćin, III (Trećeg) redovnog projektnog sastanka, biti JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13