Javna zdravstvena ustanova

Treći (III) redovan projektni sastanak projekta MELAdetect održan u Baru

Treći (III) redovan projektni sastanak projekta MELAdetect održan u Baru

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar bila je domaćin III redovnog projektnog sastanka u okviru projekta MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka, koji se finansira iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku-Bosnu i Hercegovinu-Crnu Goru 2014-2020. Svečani dio sastanka upriličen je 21. februara 2018. godine u konferencijskoj sali hotela Sea Fort u Sutomoru, koji je imao za cilj da informiše ciljne grupe projekta - medicinske i nemedicinske radnike, te medije sa osnovnim informacijama o projektu, njegovom idejnom i konceptualnom okviru, kao i da pruži korisna obavještenja o učestalosti javljanja melanoma i povezanosti obolijevanja sa rizičnim faktorima.

Na početku sastanka, prisutnima se obratila moderator sastanka, Ninela Plamenac, u ime projektnog tima Opšte bolnice Bar, te kratko prisutnima predstavila naziv projekta, članove projektnog tima u Baru, ostale projektne partnere i učesnike sastanka (ciljne grupe). Ona je zatim dala riječ direktoru JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić Bar, dr Dragoslavu Tomanoviću, koji je u svom uvodnom govoru upoznao prisutne o značaju samog projekta MELAdetect za Opštu bolnicu Bar, koja će u sklopu projekta dobiti vrijednu i sofisticiranu tematsku opremu - direktni dermatoskop sa mapiranjem cijelog tijela i praćenje promjena na koži, kao i UVB lampu po Wood-u, navodeći da je vrijednost ove opreme oko Eur 60.000, te da je postupak javne nabavke u toku i da se otvaranje ponuda očekuje 15.03.2018. godine. U nastavku on je istakao da je implementacijom planirano organizovanje niza radionica za zdravstvene i nezdravstvene radnike, nakon čega će uslijediti info dani i pregledi opšte populacije u cilju podizanja svijesti. Na kraju svog uvodnog izlaganja, direktor Opšte bolnice Bar kazao je da je uvjeren da ovaj projekat predstavlja veliki iskorak kako za barsku bolnicu na planu praćenja novih medicinskih trendova i sticanja iskustava u IPA projektima, tako i za populaciju, koju svojim uslugama sekundarnog nivoa, ona pokriva.

Poslije uvodne riječi direktora Opšte bolnice Bar, uslijedile su pozdravne riječi predsjednika Opštine Bar, dr Zorana Srzentića, generalnog sekretara Ministarstva zdravlja Crne Gore, Nikole Antovića, rektorke Sveučilišta u Zadru, prof. dr sc. Dijane Vican, prodekana za nauku Medicinskog fakulteta u Mostaru, prof. dr sc. Katarine Vukojević. U nastavku svečanog dijela sastanka predstavljen je program Interreg IPA za Hrvatsku-Bosnu i Hercegovinu-Crnu Goru 2014-2020, koju je izvršio Dragan Đurišić, menadžer projekta, Filijala Zajedničkog sekretarijata u Podgorici pri Ministarstvu evropskih poslova INTERREG-IPA programa za Hrvatsku-Bosnu i Hercegovinu-Crnu Goru 2014-2020. U ime vodećeg partnera Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Jelena Dukić-Ćosić, prisutne je upoznala sa osnovnim informacijama o projektu MELAdetect, nakon čega je uslijedila prezentacija o konceptu samog projekta, koju je vodila jedan od idejnih tvoraca, vanredni profesor dr Suzana Konjevoda iz Sveučilišta u Zadru, s obzirom da je idejni začetnik doc. Dr sc. Zrinjka Paštar bila spriječena da prisustvuje sastanku u Baru. Na samom kraju svečanog dijela sastanka, prisutnima je prezentirala učestalost melanoma i povezansot obolijevanja sa rizičnim faktorima prof. dr sc. Dubravka Šimić, specijalista dermatovenerolog i subspecijalista dermatološke onkologije sa Medicinskog fakulteta iz Mostara.

Po završetku svečanog dijela III redovnog projektnog sastanka, projektni partneri nastavili su sa radnim dijelom sastanka u biblioteci Opšte bolnice Bar, gdje su 21.02.2018. godine i 22.02.2018. godine. Tom prilikom, projektni partneri razmatrali su različite teme koje se tiču implementacije projekta MELAdetect, a najprije, govorili su o javnim nabavkama sprovedenim u januaru i februaru ove godine, vrijednostima i ciljevima projekta, akcionom planu upravljanja projektom, akterima (dionicima) u projektu, planu aktivnosti u naredna 3 mjeseca i drugim pitanjima od značaja za implementaciju projekta. Na kraju radnog dijela sastanka donijeti su zaključci i dogovoren je okvirni termin sljedećeg IV redovnog projektnog sastanka, koji je planiran za maj ili jun ove godine.

 

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13