Javna zdravstvena ustanova

Projekt MELAdetect – održane prve radionice i IV redovan projektni sastanak u Mostaru

Projekt MELAdetect – održane prve radionice i IV redovan projektni sastanak u Mostaru

U sklopu svojih redovnih aktivnosti na projektu MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka, koji se finansira iz programa prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, održan je 1. ciklus radionica „Epidemiologija“ za zdravstvene i nezdravstvene radnike u Mostaru, Bosna i Hercegovina 5. juna 2018. godine.

U zemljama koje pripadaju mediteranskom području, zbog visokog nivoa insolacije, postoji povećana potreba za podizanjem svijesti o melanomu, važnosti njegovog ranog otkrivanja, te najnovijim mogućnostima liječenja. Kasno otkriven melanom ostavlja male mogućnosti za izliječenje oboljelih, dočim rano otkrivanje melanoma povećava šanse za preživljavanje oboljelih do čak 95%.

Implementacijom projekta MELAdetect doprinosi se prevenciji melanoma kože, sluznica i oka, poboljšanju rane dijagnoze melanoma, informisanju i podizanju svijesti o melanomu kože, sluznica i oka, informisanju i podizanju svijesti o novim terapijskim mogućnostima kod melanoma, te o mogućnostima učestvovanja u kliničkim studijama i razmjeni iskustava u prekograničnom području.

Pored ostalog, projektne aktivnosti podrazumijevaju organizaciju specijalizovanih radionica za zdravstvene radnike i studente, kao i nezdravstvene radnike,  s ciljem podizanja svijesti i znanja o ranom otkrivanju melanoma.

Radionica „Epidemiologija“ za zdravstvene radnike i studente odsjeka za zdravstvene studije održana je u utorak, 5. juna 2018. godine, u Sali za sastanke Medicinskog fakulteta Univerziteta u Mostaru, sa početkom u 12.00 časova. Tom prilikom, predstavljene su sljedeće teme:

  • Epidemiologija melanoma kože
  • Epidemiologija melanoma oka i sluznica

Radionica „Epidemiologija“ za nezdravstvene radnike (frizere, kozmetičare, optičare i optometričare) održana je istog dana, takođe u Sali za sastanke Medicinskog fakulteta Univerziteta u Mostaru, sa početkom u 13 časova i 30 minuta. Tom prilikom, predstvljene su sljedeće teme:

  • Epidemiologija melanoma kože: kako prepoznati melanom kože
  • Epidemiologija melanoma oka i sluznica: kako prepoznati melanom oka i sluznica.

Radionice su vodili eminentni stručnjaci sa velikim iskustvom na području dijagnostike i terapije melanoma kože, sluznica i oka, a to su: prof. dr. sc. Dubravka Šimić, spec. dermatovenerologije sa univerzitetsko-kliničke bolnice Mostar i prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, spec. oftalmologije, sa Sveučilišta u Zadru. Sam projekt prisutnima je predstavila prof. dr. sc. Katarina Vukojević, prodekan sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Mostaru.

Nezdravstveni radnici, koji su učestvovali na radionici, dobili su sertifikat o učešću Centra za stalno medicinsko usavršavanje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Mostaru, a za zdravstvene radnike radionica je bila prijavljena za bodovanje u Ljekarskoj komori HNŽ/K. 

Prije održavanja radionica, upriličen je IV (Četvrti) redovan projektni sastanak na projektu MELAdetect, u okviru IPA CBC HR-BA-ME 2014-2020, tokom kojeg je bilo riječi, između ostalog, o predstojećim radionicama, simpozijumu i imenovanju radne grupe za izradu Akcionog plana. Tom prilikom, članovi projektnog tima odredili su i datum održavanja radionica „Epidemiologije“ u Zadru i Baru. Prema utvrđenom rasporedu, ove radionce za zdravstvene i nezdravstvene radnike biće održane krajem jula 2018 godine, te očekujemo da se odazove velik broj učesnika.

Ukupna vrijednost projekta MELAdetect iznosi EUR 652.427,90, od čega se EUR 554.563,72 sufinansira sredstvima EU, odnosno 85%. Nosilac projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a partneri na projektu su Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Medicinski fakultet Univerziteta u Mostaru i JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar. Glavni cilj projekta MELAdetect jeste, zajedničkom prekograničnom saradnjom, poboljšati kvalitet zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja melanoma kože, sluznica i oka.  

 

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13