Javna zdravstvena ustanova

Konkurs za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe JZU Opšta bolnica Bar

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13