Javna zdravstvena ustanova

U BARU NOVI EDUKATIVNI CIKLUS RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA MELAdetect

U BARU NOVI EDUKATIVNI CIKLUS RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA MELAdetect

U skladu sa Akcionim planom implementacije i realizacije aktivnosti projekta MELAdetect  -  Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se realizuje u sklopu trilateralnog programa Interreg IPA  Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, održan je dvodnevni ciklus radionica pod nazivom „Kliničke karaktieristike melanoma“ za zdravstvene radnike i  specijalizante, kao i za nezdravstvene u projektnom području implementacije projekta, u svkom od tri grada (Zadar, Mostar i Bar).

 

Za organizaciju i održavanje pomenutih radionica bio je odgovoran partner JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar sa koorgnaizatorom agencijom Montenegro tourist service d.o.o, Podgorica, a radionice su održane u prostorijama barske bolnice, i to dana 30. novembra 2018. godine i 1. decembra 2018. godine sa početkom u 12 časova, u biblioteci JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar za zdravstvene radnike i specijalizante (56 zdravstvenih), odnosno u sali za sastanke na Internom odjeljenju JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar za nezdravstvene radnike (25 nezdravstvenih). Učesnicima radionica obratio se direktor JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, Tomanović dr Dragoslav, spec. hirurg, podsjećajući prisutne na značaj ovog projekta, postignute rezultate (nabavljena tematska oprema za potrebe realizacije projekta digitalni dermatoskop za mapiranje tijela, UVB lampa i indirektni oftalmoskop, te realizaciju edukativnih radionica i predstojećeg simpozijuma u Mostaru), kao i predstojeće aktivnosti do kraja projekta. On je iskoristio priliku da najavi novi set edukativnih radionica koji će se održati tokom decembra mjeseca ove godine, a odnosi se na temu Nove metode liječenja melanoma, koje startuju u Zadru 04. i 05. decembra 2018. godine, zatim u Baru 11. i 12 decembra 2018. godine, i u Mostaru 17. i 18 decembra 2018. godine. Nadalje, on je istakao da sve aktivnosti u okviru projekta mogu da se prate kako na website-u bolnice, tako i na internet stranici projekta MELAdetect i društvenim mrežama (facebook, instagram, linkedin, youtube). Nakon toga, uslijedile su prezentacije tema Kliničke karakteristike melanoma sluznica dr Milice Rajović, spec. plastične, rekonstruktiven i estetske hirurgije sa VMA iz Beograda, Kliničke karakteristike oka dr Marine Đuretić-Guzine, spec. oftalmolog iz Podgorice, te mr Biljane Raičević, spec. dermatovenerolog iz Opšte bolnice Bar. Po završetku predavanja, uslijedila je tematska rasprava u koju su se aktivno uključili učesnici radionica, a poslije toga, vršeni su preventivni pregledi zainteresovanih.

Održavanjem ovog ciklusa edukativnih radionica realizuje se jedan od osnovnih ciljeva projekta MELAdetect koji se ogleda u poboljšanju kvaliteta usluga u javnom zdravstvu kroz nabavku novih dijagnostičkih aparata dermoskopa i oftalmoskopa za potrebe projektnih partnera u prekograničnom području. Ove edukativne radionice doprinose podizanju i proširivanju stečenih znanja koja se odnose na savremene načine liječenja melanoma, te informisanju ostalih medicinskih struka o novim terapijama. Nakon ovog, slijedi novi serijal radionica pod nazivom „Nove metode liječenja melanoma“, koje startuju u Zadru 04. i 05. decembra 2018. godine, zatim u Baru 11. i 12 decembra 2018. godine, i u Mostaru 17. i 18 decembra 2018. godine. Sve naše aktivnosti možete pratiti kako na website-u bolnice, tako i na internet stranici projekta MELAdetect.

Projekat MELAdetect realizuje se u sklopu programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, koji se sufinansira iz sredstava Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je Eur 652.427,90, a vodeći partner je Zavod za javno zdravstvo Zadar, sa projektnim partnerima Sveučilištem u Zadru, Agencijom za razvoj zadarske županije (ZADRA NOVA), te Medicninski faklutet Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar. Na kraju da napomenemo da se VI Redovan sastanak projektnih partnera takođe održava u Baru dana 10. i 11. decembra 2018. godine, čija tema će biti dogovor oko preostalih aktivnosti, te utvrđivanje datuma za realizaciju preostala dva ciklusa radionica za zdrvastvene i nedzravstvene radnike, realizacija info dana za opštu populaciju organizacija, izrada Akcionog plana za projektno područje i simpozijuma u Mostaru.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13