OBILJEŽEN DAN BORBE PROTIV RAKA U OPŠTOJ BOLNICI BAR

 

Članovi projektnog tima MELAdetect iz JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar,  obilježili su 04.02.2019. godine, Međunarodni dan borbe protiv raka, dijeleći promotivni materijal, letke i brošure o melanomu u holu ustanove pacijentima i posjetiocima bolnice. Tom prilikom, pokušali su da skrenu pažnju opštoj populaciji na posljedice koje mogu biti fatalne ukoliko se na vrijeme ne jave na prve simptome/promjene koje uoče, bilo da se radi o koži, očima, sluznicama, probavi i funkcionisanju ostailih organa. Na ovaj način, članovi projektnog tima željeli su da ukažu na značaj podizanja svijesti o oboljenjima od raka, njihovoj pravovremenoj prevenciji, dijagnostici i liječenju, što za rezultat treba da obezbijedi veću stopu preživljavanja oboljelih od raka jer uvijek je bolje spriječiti nego liječiti.