Javna zdravstvena ustanova

VI redovan sastanak projektnih partera na projektu MELAdetect održan u Baru

VI redovan sastanak projektnih partera na projektu MELAdetect održan u Baru

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar ponovo je bila domaćin projektnim partnerima iz Zadra i Mostara na projektu MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz Evropske Unije, kroz trilateralni program prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Ovo je VI redovan projektni sastanak, koji je bio upriličen 10. i 11. decembra 2018. godine u prostorijama biblioteke, odnosno u Sali za sastanke na Odjeljenju hirurgije, a sastanku su prisustvovali svi članovi partnerskih institucija, Zavod za javno zdravstvo Zadar, kao vodeći partner, te projektni partneri Sveučilište u Zadru, Zadra Nova, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar.

Pored članova projektnih timova iz partnerskih ustanova, sastanku su prisustvovali i prisutnima se obratili Tomanović dr Dragoslav, spec. hirurg, direktor JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar i prof. dr sc. med. Milenko Bevanda, dekan Medicinskog fakultet Sveučilišta u Mostaru. Direktor Opšte bolnica Bar, dr Tomanović, u svojem obraćanju iskazao je zadovoljstvo što je Opšta bolnica Bar u prilici da ponovo bude domaćin  projektnim partnerima. On je nadalje kazao da „Iako na početku našeg partnersva nismo imali prethodno priliku da poslovno sarađujemo, tokom implementacije ovog našeg zajedničkog projekta, oko kojeg su nas sa svojom idejom okupile naše drage doktorke Konjevoda i Paštar, izgradili smo ne samo profesionalan već i prijateljski odnos, što je pored ostalih benefita, u vidu nabavke medicinske opreme za ranu detekciju melanoma kože, sluznica i oka, te edukacije kako zdravstvenih tako i nezdravstvenih radnika i opšte populacije, od velikog značaja, ali i prilika da nastavimo sa razmjenom iskustva i da njegujemo Hipokratovu zakletvu da nam je pacijent na prvom mjestu.” Direktor Tomanovć na kraju je iskazao svoju zahvalnost „svim projektnim partnerima na divnoj saradnji“ i poželo im „sve najbolje u daljem radu, a isto tako želim da vam stavim do znanja da su vrata naše ustanove širom otvorena za nove poduhvate i ideje za produbljivanje saradnje u nekoj novoj oblasti“.

Dekan Milenko Bevanda iskazao je svoju iskrenu zahvalnost na srdačnom prijemu i gostoprimstvu domaćina, a u svojem obraćanju učesnicima VI redovnog sastanka nadovezao se na opservacije koje je pomenuo njegov prethodnik, dr Tomanović, naglašavajući značaj prekograničnih projekata za sve partnerske institucije, koje su putem ovog konkretnog projekta dobile značajnu i sofisticiranu medicinsku opremu, koja će se koristit za potrebe rane detekcije, dijagnostike, liječenja i istraživanja. On je nadalje kazao da je ovo iskustvo u projektima od izuzetne važnosti za dalji razvoj administrativnih kapaciteta neophodnih za uspješnu implementaciju evropskih projekata, a dosadašnja plodonosna saradnja, ubjeđen je prof. Bevanda, pospješiće buduću saradnju i nadovezati se na profesionalnu i prijateljsku osnovu započetu u ovom projektu. Vanredni profesor dr sc. med. Suzana Konjevoda sa Sveučilišta u Zadru zahvalila se domaćinima u svoje ime i u ime svoje koleginice doc. dr sc. med. Zrinjke Paštar na ukazanom gostoprimstvu, prekrasnoj saradnji i realizaciji zajedničke ideje doktorki koju su projektni partneri sa zadovoljstvom prihvatili, i uveliko je realizuju. Ona je takođe naglasila značaj prekogranične saradnje i mogućnosti koje pruža svim ustanovama u prekograničnom području, a naročito je zadovoljna što je sa zajedničkom idejom skupa sa dr Paštar okupila jednu divnu ekipu kako projektnih partnera, tako i predavača koji su pomogli u realizaciji edukativnih radionica i prenosu svog stručnog znanja i iskustva u prekograničnom području na zdravstvene i nezdravstvene radnike. Doktroka Konjevoda je takođe iskazala želju da ovo pozitivno iskustvo na ovom projektu može samo izroditi novu ideju i dati podstrek svima da ponovo sarađuju i razmjenjuju iskustva.

Nakon uvodnih obraćanja, riječ je preuzeo vodeći partner, koji se takođe zahvalio na gostoprimstvu domaćina i iskazao zadovoljstvo dosadašnjim realizovanim aktivnostima, te prisutne podsjetio na zaključke i rezime sa prethodnog V redovnog sastanka projektnih partnera u Zadru, nakon čega su projektni partneri prezentovali aktivnosti koje su izvršene u periodu između dva sastanka u Zadu i Baru. Projektni partneri obradili su i druge teme predviđene dnevnim redom, a odnosile su se na izradu Akcionog plana, planu realizacija INFO dana, te na administrativno-finansijska pitanja, preostale nabavke projektnih partnera, ažuriranje plana aktivnosti za predstojeći period, kao i prijedlozima u vezi sa terminom održavanja simpozijuma, preostalih radionica i termina održavanja narednog projektnog sastanka.

Projekt MELAdetect realizuje se u sklopu programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, koji se sufinansira iz sredstava Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je Eur 652.427,90, čiji vodeći partner je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a projektni partneri su Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj zadarske županije (ZADRA NOVA), te Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13