Javna zdravstvena ustanova

Završna konferencija projekta MELAdetect

Završna konferencija projekta MELAdetect

Završna konferencija projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka održana je u vijećnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u četvrtak, 11. jula 2019. godine sa početkom u 13 časova. Ova konferencija imala je za cilj da istakne rezultate i postignuća 26 mjeseci dugog projekta, koji je sufinansiran sredstvima iz programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Pored pravnih zastupnika i članova projektnih timova Vodećeg partnera projekta - Zavoda za javno zdravstvo Zadar, ostalih projektnih partnera Sveučilišta u Zadru, Agencije za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, na Finalnoj konferenciji prisustvovali su i predstavnici Zajedničkog sekretarijata programa Interreg IPA CBC HR-BA-ME 2014-2020, te mediji, studenti i ostalala zainteresovana javnost. Ovom prilikom predstavljene su sve sprovedene aktivnosti i ostvareni rezultati tokm projekta u prekograničnom području.

Finalna konferencija projekta MELAdetect otpočela je pozdravnim govorom domaćina, prof. dr sc. Milenaka Bevande, dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Nakon dekana Bevande, uslijedili su pozdravni govori prisutnih predstavnika projektnih partnera prof. dr sc. Suazane konjevode, jedan od idejnih tvoraca projekta sa Sveučilišta u Zadaru, dr Dragoslava Tomanovića, direktora JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, gđ. Marine Dujmović Vuković, direktorica Agencije za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA i Jelena Ćosić-Dukić, menadžer projekta iz Zavoda za Javno zdravstvo Zadra. U svojim obraćanjima, pravni zastupnici i predstavnici svojih ustanova prisjetili su se samih početaka oko pripreme i kasnije oko implementacije projekta na projektu MELAdetect, koji je realizovan u sklopu trilateralnog programa INTERREG IPA prekgranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Oni su nadalje iskazali šta je projekat za svakog od projektnih partnera značio u smislu nabavljene dijagnostičke i edukativne opreme koja služi za poboljšanje kvaliteta zdravstvene usluge, realizacije specijalizovanih radionica za zdravstvene i nezravstvene radnike organizovanih zbog poboljšanja znanja o ranom otkrivanju melanoma, te sprovođenja informativnih dana i kampanja za opštu populaciju radi podizanja svijesti javnosti o melanomu, organizacije simpozijuma za zdravstvene radnike sa ciljem uspostavljanja zdravstvene mreže stručnjaka u prekograničnom području, kao i izrade petogodišnjeg Akcionog plana za melanom u prekograničnom području, kojim je izvršena analiza postojećeg stanja i date smjernice za dalje djelovanje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, što može poslužiti kao osnova za neka buduća strateška planiranja. Isto tako, oni su se u sovjim izlaganjima osvrnuli i na izradu e-health alata i implementaciju pilot projekta na projektnom području. Pravni zastupnici i predstavnici svojih ustanova istakli su zadovoljstvo sa postignutim rezultatima u 26 mjeseci dugom periodu implementacijr projekta i izrazili želju da ponovo sarađuju u nekom narednom projektu. Na kraju, svi su se srdačno zahvalili na gostoprimstvu domaćinu, Medicinskom fakultetu Svučilišta u Mostaru, koji je najčešće organizovao događaje u vezi sa projektom MELAdetect (početna konferencija, tri redodvna sastanka projektnih timova, simpozijum i završna konferencija), budući da se nalazi na pola puta od Bara do Zadra.

Poslije pozdravnih govora, uslijedile su prezentacije rezultata, koje su predstavile Jelena Ćosić-Dukić iz Zavoda za javno zdravstvo Zadar, mr sc. Biljana Raičević iz JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, prof. dr sc. Milenako Bevanda sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i prof. dr sc. Suzana Konjevoda sa Sveučilišta u Zadru. Predstavnik vodećeg partnera Zavoda za javno zdravstvo Zadar, gđ. Jelena Ćosić-Dukić govorila je o projektu sa aspekta ishoda i postignutih rezultata. Član projektnog tima JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, dr Biljana Raičević, spec. dermatovenerolog upoznala je pristune sa realizacijom projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka u Baru, predstavljajući projekat iz perspektive projektnog partnera, naglašavajući u svom izlaganju broj izvršenih pregleda u Baru (360 koliko je planirano da bude urađeno u sve tri države zajedno) i rad na individualnoj edukaciji populacije u Crnoj Gori. Predstavnik domaćina, prof. dr sc. Milenako Bevanda, dekan Medicinskog fakulteta u Mostaru, prezentirao je projekat sa stručnog aspekta projekta. Član projektnog tima, prof. dr sc. Suzana Konjevoda sa Sveučilišta u Zadru, upoznala je prisutne sa Akcionim planom unaprjeđenja prevencije, ranog otkrivanja i liječenja melanoma kože, sluznica i oka. Na kraju završne konferencije, članovi projektnih timova odgovarali su na pitanja predstavnika medija i ostalih učesnika.

Ukupna vrijednost projekta MELAdetect iznos EUR 652.427,90, od čega se kroz Program sufinansira EUR 554.563,72 sredstvima EU, što predstavlja 85% ukupnog budžeta projekta, dočim, preostalih EUR 97.864,20 predstavlja 15% nacionalnog učešća. Glavni cilj ovog virjednog projekta jeste zajedničkom prekograničnom saradnjom poboljšati kvalitet zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja melanoma kože, sluznica i oka, te doprinijeti podizanju trenutno niskog nivoa svijesti javnosti o melanomu kroz sprovođenje projektnih aktivnosti. Implementacijom projekta organizovani su informativni dani i kampanje za podizanje svijesti javnosti o melanomu i specijalizovane radionice za zdravstvene i nezdravstvene radnike radi poboljšanja i proširivanja znanja o ranom otkrivanju melanoma. Nabavljena je nova oprema radi edukacije i unaprjeđenja kvaliteta pregleda, te uspostavljena mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području radi zajedničke analize postojećeg stanja i strateškog planiranja u budućnosti. Izrađen je zajednički Akcioni plan i e-health alata, te sproveden pilot projekat u prekograničnom području kako bi se stvorio konkretan, održiv i inovativan pristup prevenciji i ranoj dijagnostici melanoma.

 

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13