Javna zdravstvena ustanova

DAN EVROPSKE SARADNJE 2019 U BANJA LUCI

DAN EVROPSKE SARADNJE 2019 U BANJA LUCI

Danas 18. oktobra 2019. godine sa početkom u 12 časova, obilježen je Dan evropske saradnje 2019 u Banja Luci (BiH) u organizaciji Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH, te u saradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske i uz podršku Kancelarije za evropske integracije Crne Gore. Glavni moto ovogodišnjeg Dana evropske saradnje glasi „Evropa si ti“. Ovo je bio povod da posjetioci Kamene kuće u Banja Luci uzmu učešće u nizu prigodnih aktivnosti poput interaktivne izložbe i video projekcije, koju su pokretali sami gosti uz pomoć ciklokina.

Ovo je ujedno bila i prilika da se prisutni upoznaju sa realizovanim projektima Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hrecegovina - Crna Gora 2014-2020. U predivnom ambijentu Kamene kuće u tvrđavi Kastel, okupljeni predstavnici lokalnih i regionalnih uprava i tijela u javnom sektoru informisali su se o realizovanim projektima i mogućnostima koje pruža pomenuti Program. Budući da je događaj bio sajamski koncipiran, na štandovima su prezentovani uspješno okončani projekti sa Prvog poziva Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hrecegovina - Crna Gora 2014-2020. Projekat MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka prezentovan je sa Prioritetne ose 1 (javno zdravstvo i socijalna zašta), kao primjer dobre prakse. Sa Prioritetne ose 2 (životna sredina i energetika) izložen je koncept projekta SMART SCHOOLS, dočim je sa Prioritetne ose 3 (turizam i kulturno nasljeđe) predstavljen projekat FORTRESS REINVENTED.

Veliki broj učesnika posjetio je štand i informisao se o realizovanim aktinvnostima i rezultatima projekta MELAdetect, a na spratu Kamane kuće, uz pomoće ciklokina, prikazan je i edukativni film „Sa suncem odgovorno“, snimljen u sklopu ovog projekta. Projekat MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, realizovan je u sklopu trilateralnog programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, koji se sufinansira iz sredstava Evropske unije. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je Eur 652.427,90, a vodeći partner bio je Zavod za javno zdravstvo Zadar (ZJZ ZD), sa projektnim partnerima Sveučilištem u Zadru, Agencijom za razvoj zadarske županije (ZADRA NOVA), te Medicninskim faklutetom Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar.

Ovom događaju prisustvovao je gospodin Igor Radoičić, gradonačelnik Grada Banja Luke, koji je tim povodom iskazao iskrenu želju da ima više programa saradnje sa Evropskom unijom. Događaju je prisustvovala i gospođa Zara Halilović, pomoćnica direktorice Direkcije za evropske integracije BiH, koja je u ime organizatora istakla da današnji dan treba svi da se podsjetimo na važnost građana i lokalnih zajednica u programima teritorijalne saradnje i uopšte na saradnju na kojoj počiva EU, te da bez te saradnje Evropska unija ne bi bila u mogućnosti da bude to što jeste, ali isto tako i mi bez ovog programa ne bismo mogli da obilježavamo ovaj Dan teriotorijalne saradnje u BiH, odnosno konkretno u Banja Luci.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13