Javna zdravstvena ustanova

BARSKA BOLNICA DIO PROJEKTA ON TIME

BARSKA BOLNICA DIO PROJEKTA ON TIME

Javna zdravstvena ustanova „Blažo Orlandić“ Bar, sa svojim projektnim partnerima, učestvovala je na Drugom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. U sklopu pomenutog programa, naš projektni prijedlog, pod punim nazivom Prevencija i rana detekcija za efikasnije liječenje raka debelog crijeva i dojke (akronim ON TIME), odobren je za sufinansiranje u Drugom pozivu.

Shodno raspoloživim podacima o malignim neoplazmama za Crnu Goru iz 2013. godine, treća najčešća vrsta karcinoma jeste rak debelog crijeva od kojeg obolijevaju kako muška tako i ženska populacija, dočim je kod žena na prvom mjestu rak dojke. Imajući na umu ove činjenice, u fokusu našeg projekta jesu prevencija, rano otkrivanje i liječenje malignih bolesti (karcinoma debelog crijeva i dojke). Glavni cilj projekta ON TIME jeste povećati prevenciju, ranu dijagnozu i poboljšati liječenje raka sa podizanjem kvaliteta usluga u javnom zdravstvenom sektoru u prekograničnom području. Budući da su maligni tumori prepoznati kao jedan od vodećih uzoraka obolijevanja i smrtnosti (umiranja), kako na svjetskom i evropskom nivou, tako i na regionalnom i crnogorskom nivou, naša ustanova prepoznala je značaj ovog projekta i impakt (uticaj) koji će imati na populaciju koju pokriva spektrom svojih usluga. Medicinski i naučno teško je dokazati tačan uzrok nastanka malignih bolesti uopšte, s obzirom da se javljaju najčešće kao posljedica dejstva niza faktora, to kao zdravstvena ustanova imamo potrebu da damo svoj doprinos u realizaciji kako Nacionalnog prorgama za karcinom debelog crijeva, tako i Nacionalnog programa za karcinom dojke.

Na projektu ON TIME vodeći partner je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a ostale projektne partnere čine: Opća bolnica Zadar, ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore, JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar i Zavod za javno zdravstvo županije zapadno-hercegovačke. U sklopu realizacije projekta barska bolnica nabaviće medicinsku opremu za dijagnostiku (video endoskopski sistem) i liječenje (elektrohirurška jedinica sa dodatkom za polipektomiju) radi lakše dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga. Projekat ON TIME trajaće 24 mjeseca, a početak njegove implementacije planiran je za drugi kvartal ove godine.

 

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13