BARSKA BOLNICA DIO PROJEKTA ON TIME

Javna zdravstvena ustanova „Blažo Orlandić“ Bar, sa svojim projektnim partnerima, učestvovala je na Drugom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. U sklopu pomenutog programa, naš projektni prijedlog, pod punim nazivom Prevencija i rana detekcija za efikasnije liječenje raka debelog crijeva i dojke (akronim ON TIME), odobren je za sufinansiranje u Drugom pozivu.

Shodno raspoloživim podacima o malignim neoplazmama za Crnu Goru iz 2013. godine, treća najčešća vrsta karcinoma jeste rak debelog crijeva od kojeg obolijevaju kako muška tako i ženska populacija, dočim je kod žena na prvom mjestu rak dojke. Imajući na umu ove činjenice, u fokusu našeg projekta jesu prevencija, rano otkrivanje i liječenje malignih bolesti (karcinoma debelog crijeva i dojke). Glavni cilj projekta ON TIME jeste povećati prevenciju, ranu dijagnozu i poboljšati liječenje raka sa podizanjem kvaliteta usluga u javnom zdravstvenom sektoru u prekograničnom području. Budući da su maligni tumori prepoznati kao jedan od vodećih uzoraka obolijevanja i smrtnosti (umiranja), kako na svjetskom i evropskom nivou, tako i na regionalnom i crnogorskom nivou, naša ustanova prepoznala je značaj ovog projekta i impakt (uticaj) koji će imati na populaciju koju pokriva spektrom svojih usluga. Medicinski i naučno teško je dokazati tačan uzrok nastanka malignih bolesti uopšte, s obzirom da se javljaju najčešće kao posljedica dejstva niza faktora, to kao zdravstvena ustanova imamo potrebu da damo svoj doprinos u realizaciji kako Nacionalnog prorgama za karcinom debelog crijeva, tako i Nacionalnog programa za karcinom dojke.

Na projektu ON TIME vodeći partner je Zavod za javno zdravstvo Zadar, a ostale projektne partnere čine: Opća bolnica Zadar, ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore, JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar i Zavod za javno zdravstvo županije zapadno-hercegovačke. U sklopu realizacije projekta barska bolnica nabaviće medicinsku opremu za dijagnostiku (video endoskopski sistem) i liječenje (elektrohirurška jedinica sa dodatkom za polipektomiju) radi lakše dostupnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga. Projekat ON TIME trajaće 24 mjeseca, a početak njegove implementacije planiran je za drugi kvartal ove godine.