Javna zdravstvena ustanova

Saopštenje: Opštoj bolnici u Baru donacije od preko 115.000€ za borbu protiv korona virusa

Saopštenje: Opštoj bolnici u Baru donacije od preko 115.000€ za borbu protiv korona virusa

U momentu kada Opšta bolnica Bar, kao i čitav zdravstveni sistem Crne Gore iznosi veliki pritisak na ljudske i materijalne resurse zbog pojave novog korona virusa, i brojnih aktivnosti koje se sprovode u cilju sprječavanja širenja infekcije, odgovornost i humanost pokazali su brojni subjekti i pojedinci na lokalnom nivou, koji su do sada opredijelili 115.000€ za pomoć našoj zdravstvenoj ustanovi u borbi protiv korona virusa.

Opština Bar donirala je 5.000€ za nabavku materijala za medicinsko osoblje – sredstava za dezinfekciju, maski, rukavica, i druge opreme, dok je za istu svrhu Luka Bar opredijelila 20.000€. AD Marina Bar Bolnici je pomogla donacijom u vrijednosti od 30.000€ za nabavku ultrazvučnog aparata. Baranin Đorđije Pavićević, predsjednik košarkaškog kluba „Mornar“ opredijelio je donaciju od 60.000€, od kojih 50.000€ za nabavku 2 respiratora, i 10.000€ za nabavku osnovnih zaštitnih sredstava za medicinsko osoblje. Među pojedincima koji su se odlučili na doprinos Bolnici je Kabilj Kurti iz Ulcinja, vlasnik fabrike namještaja „Kurti“, koji je obezbijedio donaciju od 20 kreveta sa dušecima za Bolnicu, kao i načelnik područne jedinice Uprave za nekretnine u Baru Mrđan Kovačević, koji je opredijelio ovomjesečnu platu za potrebe bolnice i pacijenata, uz inicijativu da na ovakav potez motiviše i druge čelnike preduzeća i ustanova u Baru.

„Izuzetno sam zahvalan na ovako brzoj, humanoj reakciji naše lokalne zajednice i naših ljudi koji su prepoznali važnost i ozbiljnost situacije nakon pojave prvih slučajeva infekcije korona virusom u našoj zemlji. Oni su svojim novčanim prilozima umnogome osigurali da u našoj bolnici bude obezbijeđeno dovoljno medicinskih sredstava i aparata da bismo na najefikasniji način mogli da odgovorimo na potrebe pacijenata u ovoj izazovnoj situaciji po javno zdravlje. Zbog toga izražavam veliku zahvalnost, u ime medicinskih radnika i osoblja Opšte bolnice Bar, u ime naših pacijenata, i u svoje ime, na pravovremenoj pomoći, koju ćemo iskorisiti za tretman svih pacijenata koji budu upućeni na našu ustanovu. Moram da napomenem da ovo nije prvi put da ovi subjekti i lica pomažu Opštu bolnicu Bar. Ovo je samo nastavak i dobro razumijevanje ovih subjekata za važnost rada Bolnice koja u redovnim okolnostima ima karakter regionalnog zdravstvenog centra, a koja je, u sadašnjoj situaciji, Odlukom Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja, određena da bude regionalni centar za liječenje pacijenata pogođenih korona virusom sa cijelog Crnogorskog primorja. Zbog toga posebno cijenimo pomoć koja može biti presudna u trenutnoj situaciji, i koja će značajno pomoći našem osoblju da pružimo najbolji medicinski tretman našim pacijentima“.  

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13