POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA LAB-OP

Početna (Kick Off) konferencija projekta LAB-OP - Unaprjeđenje operativnog sistema laboratorije i dijagnostike bila je planirana da se održi u Zadru, 25. juna 2020. godine sa početkom u 12 časova. Međutim, novonastala epidemiološka situacija u zadarskoj županiji od 22. juna 2020. godine, primorala je vodećeg partnera Opću bolnicu Zadar da odloži održavanje ovog događaja s namjerom da se ne bi ugrozili bezbijednost i zdravlje kako njihovih zaposlenih i lokalnih zvanica, tako i predstavnika timova projektnih partnerskih ustanova. U dogovoru sa svojim projektnim partnerima, početna konferencija projekta LAB-OP održana je putem video konekcije dana 29. juna 2020. godine bez prisustva medija zbog posebnog režima rada projektnih institucija zbog sprječavanja pojave i širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Specifičan cilj projekta LAB-OP predstavlja poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike, te infrastrukturne operacije i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike sa ciljem unaprjeđenja nivoa pružene usluge. Vodeći partner projekta je Opća bolnica Zadar (Hrvatska), dok na projektu još učestvuju i sljedeći partneri: JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska), te Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije (Bosna i Hercegovina). Ukupna vrijednost projekta LAB-OP iznosi EUR 978.236,45, od kojeg iznosa se 85% sufinansira Programom (bespovratnim sredstvima), dok preostalih 15% čine sopstvena sredstava. Općoj bolnici Zadar alocirano je EUR 305.876,39, JZU Opštoj bolnici „Blažo Orlandić“ Bar EUR 411.659,40, Zavodu za javno zdravstvo Zadar EUR 99.445,50, a Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije EUR 161.255,16. Projekat LAB-OP trajaće 24 mjeseca, a njegova implementacija započela je 15. maja 2020. godine.

Projektne aktivnosti, kojima se doprinosi ostvarenju specifičnog cilja, obuhvataju uspostavljanje poboljšanog sistema laboratorijske dijagnostike i jačanje ljudskih kapaciteta kroz edukativne seminare i radionice. Nadalje, u sklopu projekata, instaliraće se mrežni lanac vazdušne (zračne) pošte sa inovativnim pneumatskim sistemom cijevi (PTS) u Općoj bolnici Zadar i JZU Opšta bolnica Bar. Ovaj PTS sistem omogućiće bržu dostavu uzoraka za analizu u kliničko-biohemijskoj laboratoriji. Postavljanjem PTS sistema obezbijediće se brža isporuku i manja kontaminacija uzoraka što će doprinijeti smanjenju vremena potrebnog za liječenje pacijenata. U Općoj bolnici Zadar sa pneumatskim sistemom cijevi povezaće se prometnicom odvojene zgrade, dočim će se u JZU Opšta bolnica Bar povezati različita odjeljenja/službe/jedinice unutar bolničkog kompleksa.

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije implementiraće Laboratorski informacioni sistem u jednoj bolnici, te će ga povezati sa 5 domova zdravlja. LIS u užem smislu predstavlja program koji omogućuje unos, obradu i pohranu/skladištenje podataka nastalih kao rezultat laboratorijskih analiza, a pod tim se pojmom podrazumijeva i računarska oprema potrebna za odvijanje svih procesa, pripadajući programi automatskih analizatora i program koji omogućuje komunikaciju između analizatora i LIS-a. Nakon završene analitičke obrade uzoraka, analitički sistem automatski dostavlja podatke u LIS koji generiše nalaz za svakog pacijenta pojedinačno, a svaki nalaz pregleda i potpisuje laboratorijski stručnjak. Zavod za javno zdravstvo Zadar sprovešće nabavku dijela kompjuterske opreme za već postojeći laboratorijski sistem, izradu mobilne aplikacije i web stranice za promociju i edukaciju opšte populacije. Svi partneri sprovešće edukacije na svom području putem radionica i studijeskih putovanja obuhvatajući različite učesnike. Implementacija zajedničkih aktivnosti poput obrazovanja zdravstvenih radnika i šire javnosti u programskom području imaće pozitivan uticaj na zdravstvene radnike i stanovništvo, koji gravitiraju ovom području (oko 200 000).

Kroz obrazovanje i studijsku posjetu steći će se nova znanja i kompetencije zdravstvenog kadra. Stanovništvu (korisnicima laboratorijskih usluga) skratiće se liste čekanja i poboljšaće se usluga na taj način doprinoseći ne samo javnom zdravstvu na tom području, već i održivosti zdravstvenog sitema u sve tri države. Dodatna vrijednost prekogranične saradnje ogleda se kroz razmjenu informacija, primjere dobre prakse, standardizaciju laboratorijskih sistema.