Javna zdravstvena ustanova

UKRATKO O PROJEKTU ON TIME

UKRATKO O PROJEKTU ON TIME

Naša Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar projektni je partner na projektu pod punim nazivom:  PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer (acronym: ON TIME) - Prevencija i rana detekcija za efikasnije liječenje raka debelog crijeva i dojke (akronim ON TIME), koji se kofinansira sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije, u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Ukupna vrijednost budžeta projekta iznosi EUR 813.445,71, od čega se EUR 691.428,85, odnosno 85% cjelokupnog budžeta, kofinansira iz EU, dočim, preostalih EUR 122.016,86, čineći 15% cjelokupnog budžeta, predstavlja nacionalni doprinos. Projektno partnerstvo čini pet (5) institucija iz prekograničnog područja: Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska), Opća bolnica Zadar (Hrvatska), ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore (Crna Gora), JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar (Crna Gora) i Zavod za javno zdravstvo županije zapadno-hercegovačke (Bosna i Hercegovina).

 

Vodeći partner, Zavod za javno zdravstvo Zadar (HR), biće odgovoran za upravljanje projektom i praćenje implementacije projekta, za nabavku opreme, organizaciju i sprovođenje cjeloživotne edukacija za zdravstvene stručnjake, razvoj promotivno - edukativne kampanje uključujući terenska predavanja i događaje za stanovništvo kako bi se povećala svijest i promijenilo ponašanje. Biće zadužen za nadogradnju alata za e-zdravlje za zdravstvene stručnjake i pacijente. Odgovoran je i za neke komunikacione aktivnosti: organizaciju početnog i završnog skupa i promo događanja, te štampanje promotivnog materijala.

 

Opća bolnica Zadar (HR) pružiće pomoć vodećem i ostalim partnerima u svim zadacima u vezi sa upravljanjem i sprovođenjem projektnih aktivnosti. Opća bolnica Zadar učestvovaće u nabavci opreme, poboljšanju znanja zdravstvenih djelatnika i predstavnika nevladinih organizacija; poboljšanje postupaka za rano otkrivanje i optimizaciju liječenja raka debelog crijeva i dojke. Opća bolnica Zadar razviće kanale komunikacije na svom lokalnom području i doprinijeti promociji projekta širom zemlje.

 

Institut za javno zdravlje Crne Gore (ME) kontinuirano će pomagati vodećem i ostalim partnerima u svim aktivnostima u vezi sa upravljanjem i sprovođenjem svih planiranih aktivnosti. Institut za javno zdravlje Crne Gore učestvovaće u razvoju promotivno - edukativne kampanje, organizovaće terenska predavanja i događanja za stanovništvo kako bi se podigla svijest i promijenilo ponašanje. Takođe, Institut za javno zdravlje Crne Gore biće odgovoran za organizaciju i sprovođenje cjeloživotnog učenja za zdravstvene stručnjake, nabavku opreme za zdravstvene ustanove i štampanje promotivnih materijala na području Crne Gore.

 

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar (ME) će pomoći vodećem i ostalim partnerima u svim zadacima u vezi sa upravljanjem i sprovođenjem projektnih aktivnosti. JZU Opšta bolnica Bar sprovešće nabavku opreme, učestvovaće u poboljšanju znanje zdravstvenih radnika i predstavnika nevladinih organizacija; poboljšanju procedura za rano otkrivanje i optimizaciju liječenja raka debelog crijeva i dojke, čime će se uključiti u Nacionalni program pomenutih bolesti i podići nivo usluge u području svog djelovanja. JZU Opšta bolnica Bar razviće kanale komunikacije u svom lokalnom području i doprinijeti promociji projekta širom Crne Gore.

 

Tokom implementacije projekta, Zavod za javno zdravstvo zapadno-hercegovačke županije pomoći će vodećem i ostalim partnerima u svim aktivnostima u vezi sa upravljanjem i sprovođenjem planiranih aktivnosti. Zavod za javno zdravstvo zapadno-hercegovačke županije biće zadužen za nabavku opreme, organizaciju i sprovođenje cjeloživotnih edukacija za zdravstvene stručnjake te za terenska predavanja i događanja za stanovništvo kako bi se podigla svijest i promijenilo ponašanje na području BiH. Zavod za javno zdravstvo zapadno-hercegovačke županije biće zadužen za organizaciju radionica za prenos znanja predstavnicima nevladinih organizacija, te za promotivne i komunikacione aktivnosti, uključujući strategiju komunikacije, promociju video klipova i stvaranje grafičkog vodiča i štampanje promotivnog materijala.

 

Projekat ON TIME odobren je u okviru prioritetne ose 1 Poboljšanje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravlja i socijalnog staranja. Sam projekat trajaće 24 mjeseca, a početak njegove implementacije planiran je za 01. jun 2020. godine. Osnovni cilj projekta ON TIME jeste poboljšati prevenciju, ranu dijagnostiku i liječenje karcinoma uz poboljšanje kvaliteta usluga u javnom zdravstvenom sektoru modernizacijom opreme, obrazovanjem i umrežavanjem zdravstvenih profesionalaca u Prekograničnom zdravstvenom obrazovnom centru, koji će se osnovati u Bosni i Hercegovini, a isti će služiti kao centar znanja za cjeloživotno obrazovanje i umrežavanje zdravstvenih radnika. Tokom implementacije projekta ON TIME biće oformljena tri mobilna tima u okviru tri instituta (zavoda) za javno zdravlje sa obučenim zdravstvenim radnicima, koji će raditi na podizanju znanja/svijesti šire javnosti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva i dojke, te vršiti pojedinačna savjetovanja na terenu. Projektni partneri dobiće modernu medicinsku opremu u svrhu poboljšanja rane dijagnoze i liječenja. Ukupna vrijednost ove opreme iznosi približno EUR 360.000,00.

 

Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Sadržaj ove web stranice isljučiva je odgovornost JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, te ni na koji način ne može se smatrati odrazom stavova Evropske unije.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13