Javna zdravstvena ustanova

Izvršeni pregledi bez uputa na kompjuterizovanom dermatoskopu JZU Opšta bolnica Bar 20.05.2021. godine

Izvršeni pregledi bez uputa na kompjuterizovanom dermatoskopu JZU Opšta bolnica Bar 20.05.2021. godine

U sklopu obilježavanja međunarodnog mjeseca borbe protiv melanoma, dana 20.05.2021. godine u terminu od 9 h do 12 h, u dermatološkoj ambulanti JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, naša dr Biljana Raičević, spec. dermatovenerolog obavila je preglede svih zainteresovanih građana iz Opština Bar, Ulcinj i Budva. Kao što smo najavili, za ovu vrstu pregleda nije bio potreban uput izabranog doktora, već samo zdravstvena knjižica.

Pregledi na kompjuterizovanom dermatoskopu u JZU Opšta bolnica Bar vrše se od septembra 2018. godine, kada je nabavljen ovaj savremeni aparat za dijagnostiku. Implementacijom projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, realizovanog uz podršku Evropske unije kroz trilateralni program INTERREG IPA prekgranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, u JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar podignut je nivo zdravstvene usluge u dermatovenerološkoj i oftalmološkoj ambulanti nabavkoma moderne, edukativne, medicinske opreme, koja služi kako za preventivnu dijagnostiku melanoma i za praćenje postojećih promjena na koži, odnosno na oku, tako i za edukaciju s obzirom da se radi o jedinstvenom aparatu ove vrste u Crnoj Gori za oblast dermatovenerologije. U toku trajanja projekta MELAdetect u našoj bolnici obavljeno 399 pregleda (kao „prvi pregled“), od čega je dermatoveneroloških bilo 296, oftalmoloških 98 i hirurških 5. Nakon završetka projekta, odnosno od septembra 2019. godine, nastavilo se pregledima na nabavljenoj medicinskoj opremi, pa je do danas, 20.05.2021. godine, urađeno ukupno još 180 pregleda. Ukupna vrijednost projekta MELAdetect bila je Eur 652.427,90, a partnerstvo su činile sljedeće institucije: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Sveučilište u Zadru, Agencija za razvoj zadarske županije (ZADRA NOVA), te Medicninski faklutet Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar. Implementacija projekta započela je 1. jula 2017. godine, a završio je 31. avgusta 2019. godine.

U sklopu projekta MELAdetect realizovano je niz različitih aktivnosti koje su obuhvatale: informativne dane i kampanje za podizanje svijesti javnosti o melanomu i specijalizovane radionice za zdravstvene i nezdravstvene radnike radi poboljšanja i proširivanja znanja o ranom otkrivanju melanoma. Nabavljena je nova oprema radi edukacije i unaprjeđenja kvaliteta pregleda, te uspostavljena mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području radi zajedničke analize postojećeg stanja i strateškog planiranja u budućnosti. Izrađen je zajednički Akcioni plan i e-health alat, te sproveden pilot projekat u prekograničnom području kako bi se stvorio konkretan, održiv i inovativan pristup prevenciji i ranoj dijagnostici melanoma. Za potrebe projekta MELAdetect izrađena je slikovnica „Oprezni na suncu“, kao i edukativni filma „Sa suncem odgovorno“, namijenjeni različitim starosnim grupama u cilju podizanja svijesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja i liječenja melanoma, kao i promovisanje zdravih stilova života.

Podsjećamo stanovnike Opština Bar, Ulcinj i Budva, kao i ostale građane Crne Gore da ovi topliji i sunčani dani pred nama treba da probude našu svijest i odgovornost prema našem zdravlju i da redovno vrše samopregled kože jednom mjesečno, a pregled cijele kože od strane dermatologa jednom godišnje ili češće u slučaju promjena koje se mijenjaju.

 

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13