Javna zdravstvena ustanova

Interreg IPA CBC

Interreg IPA prekogranična saradnje (CBC) HR-BA-ME 2014-2020

Dan evropske saradnje u Baru – “Zajedniče granice nas zbližavaju”

Pod ovogodišnjim sloganom “Zajedniče granice nas zbližavaju”, obilježena je desetogodišnjica Dana evropske saradnje u Baru 1. oktobra 2021. godine, koja je zaokružena večernjim programom u dvorcu kralja Nikole u organizaciji Kancelarije za evropske integracije Crne Gore.

Ovaj događaj primarno je bio prilika da se prezentiraju ostvareni rezultati u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, te da se javnost upozna sa projektima koji su već realizovani i koji se trenutno implementiraju kroz promotivne filmove o evropskim projektima koji se realizuju na terijotirji Opštine Bar. Takođe, korisnicima projekata, u sklopu Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, omogućeno je da uživo predstave, na informativnom pultu (Media Corner), prisutnima svoje projekte i da podijele informacije o svojim iskustvima u realizaciji projekata.

Tokom posebnog omaža desetogodišnjici proslave Dana evropske saradnje, prisutnima su se obratili predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, glavna pregovaračica sa EU Zorka Kordić, šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa i predstavnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Đana Petračija, koji su u svojim obraćanjima naglasili da programi regionalne i teritorijalne saradnje predstavljaju održivu platformu za osnaživanje regiona, ali i podsticanje saradnje s određenim državama članicama koje učestvuju u trilateralnim i transnacionalnim Interreg programima saradnje. 

U svom obraćanju prisutnima, Dušan Raičević istakao je da „tradicija Bara počiva na međuvjerskom skladu, na različitosti kultura i suživotu svih vjera i nacija na malom prostoru, a upravo su to vrijednosti na kojima počiva i koncept Evropske unije. Zato je Bar uvijek bio snažan podržavalac svih aktivnosti koje su se realizovale u pretpristupnim procesima koje Crna Gora vrlo uspješno već realizuje dugi niz godina”.

Svoju poruku zvanicama uputila je Zorka Kordić podsjećajući ih da je „moto ‘Zajedničke granice nas zbližavaju’ Evropskog dana saradnje koji šalje poruku o značaju našeg učešća i doprinosa ukupnom konceptu evropske teritorijalne saradnje i koji nas sve obavezuje. Unapređenje zdravstvenih usluga, uspostavljanje novih servisa socijalne zaštite, uspostavljanje platformi za kulturnu saradnju i kreativne industrije, unapređenje turističke ponude i zaštita raznovrsnosti ekosistema, osnaživanje preduzetništva i konkurentnosti, saobraćajne kulture i odnosa prema životnoj sredini – samo su neki od rezultata brojnih projekata saradnje koji su do sada realizovani na teritoriji Crne Gore, uključujuči i opštinu Bar“.

Prisutnima je prenijela svoje impresije Oana Kristina Popa naglašavajući da je „ono što je sjajno u prekograničnoj saradnji je to što za svakog lokalnog stanovnika kojeg sam srela, čiji je život na neki način poboljšan zahvaljujući našoj pomoći, znam da postoji još jedan lokalni stanovnik u susjednoj zemlji čiji se život poboljšao na isti način. Zato duboko vjerujem da su ovo najbolji projekti koje imamo. Ove inicijative pomogle su Crnoj Gori da izgradi nove mostove razumijevanja, saradnje i solidarnosti sa susjedima u regionu, kao i sa državama članicama EU, istovremeno služeći stvarnim potrebama svojih građana“.

Na kraju, Đana Petračija je poručila „danas slavimo Evropu kao mješavinu kultura i ekonomija, koja kroz međusobnu saradnju mogu dostići svoj maksimalni potencijal. Upravo iz tog razloga Evropska unija podstiče saradnju na različite načine, a jedan od njih je i kroz programe saradnje koji podržavaju regije u zajedničkom radu na zajedničkim izazovima. Evropski dan saradnje, poboljšava vidljivost i jača svijest javnosti o rezultatima programa prekogranične, transnacionalne i međuregionalne saradnje, kojima se pomažu smanjiti prepreke i razlike, kako bi se poboljšali životi ljudi u područjima uz granice“.

U okviru svečanog dijela programa, u dvorcu kralja Nikole, otvorena je izložba učeničkih radova sa likovnog takmičenja za najkreativniji plakat „Evropska unija budućnosti“, a najuspješnijim mladim autorima uručene su prigodne nagrade. Prisutnima je predstavljena projekcija promotivnih filmova o evropskim projektima koji se realizuju na teritoriji Opštine Bar, dočim su predstavnici korisnika projekata bili u prilici da prezentuju svoje utiske i iskustva u implementaciji projekata.

Izvor: https://www.gov.me/
Izvor: https://www.gov.me/

Linkovi:

https://www.youtube.com/watch?v=r5nzW9BjXY8&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=-lF3lCvXhyM&t=16s

https://www.youtube.com/watch?v=U7IQLGHiIxM&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=a0p3QLm83B0

https://www.gov.me/clanak/u-baru-obiljezen-dan-evropske-saradnje-zajednicke-granice-nas-zblizavaju

http://bar.me/u-baru-obiljezen-dan-evropske-saradnje-zajednicke-granice-nas-zblizavaju/

https://www.feral.bar/post/10006

https://portalbar.me/info/dan-evropske-saradnje-obiljezen-u-baru/

https://www.jedro.bar/info/11477-u-dvorcu-obiljezen-dan-evropske-saradnje

https://barinfo.me/u-dvorcu-obiljezen-dan-evropske-saradnje/

https://dan.co.me/crna-gora/granice-ne-moraju-biti-prepreke-vec-prilika-za-rast-i-uspjesnu-saradnju-5085545

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13