Javna zdravstvena ustanova

PROMOTIVNO-EDUKATIVNE RADIONICE U BARU I ULCINJU U SKLOPU PROJEKTA ON TIME

PROMOTIVNO-EDUKATIVNE RADIONICE U BARU I ULCINJU U SKLOPU PROJEKTA ON TIME

U okviru implementacije projekta „Prevencijom i ranim otkrivanjem do efikasnijeg liječenja raka debelog crijeva i raka dojke – ON TIME“, koji se realizuje u sklopu programa Interreg IPA CBC HR-BA-ME 2014-2020, članovi projektnog tima  JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, sa svojim projektnim partnerima, članovima mobilnog tima Instita za javno zdravlje Crne Gore, održali su petu i šestu promotivno-edukativnu radionicu u Opštinama Bar i Ulcinj. Predavači na pomenutim radionicama bili su članovi projeknih timova iz JZU Opšta bolnica Bar, dr Simeun Dragaš, spec. hirurg, te članice Mobilnog tima iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore, dr Marija Todorović, spec. epidemiolog i dr Adrijana Vujović, spec. epidemiolog.

Na najavljenim radionicama, predavači, iz JZU Opšta bolnica Bar i Instituta za javno zdravlje Crne Gore, predstavili su  sljedeće teme:

  1. Uvodne napomene i aktivnosti Opšte bolnice BAR na projektu ON TIME
  2. Rak debelog crijeva - Preventivni program za rak debelog crijeva u Crnoj Gori
  3. Rak dojke - Preventivni program za rak dojke u Crnoj Gori

kroz koje su, učesnici radionica u Baru i Ulcinju, na odgovarajući način infosmisani i edukovani o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva i raka dojke, o značaju izmjene životnih navika i pravilne ishrane, o mogućnosti obavljanja kolonoskopskog pregleda u barskoj bolnici na novonabavljenom endoskopskom stubu, kao i  vršenja gastroskopije i polipektomije, te vršenje iFOB testiranja izvan redovnog screening programa, kao dio realizacije projekta ON TIME.

U svom izlaganju, Dr Dragaš je naglasio da je barska bolnica početkom decembra prošle godine nabavila endoskopski stub za vršenje invazivnih procedura/pregleda (gastroskopije, kolonoskopije i polipektomije). Iz tog razloga ova ustanova je, u sklopu projekta ON TIME, više usredsređena na rak debelog crijeva nego na rak dojke. U periodu od 3. decembra 2021. godine do 27. marta 2022. godine, u JZU Opšta bolnica Bar urađeno je ukupno 205 procedura – 123 gastroskopija, 76 kolonoskopija i 6 pelipektomija. Procedure na endoskopskom stubu sprovodili su hirurzi naše ustanove:  dr Dragoslav Tomanović, dr Igor Karišik, dr Simeun Dragaš, dr Miroslav Knežević i dr Sadat Ličina.

U svojim predavanjima dr Vujović i dr Todorović upoznale su učesnike radionica sa učestalošću morbiditeta i mortaliteta od raka debelog crijeva i dojke kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori, zatim sa faktorima rizika za nastanak raka debelog crijeva i dojke, mogućim simptomima bolesti  i preventivnim mjerama. Učesnici radionica imali su priliku da u interaktivnoj komunikaciji kako uživo, tako i OnLine postave pitanja, dobiju savjete i smjernice kako da postupaju u datim okolnostima. Predavači su bili predusretljivi i odgovorili su na sva pitanja i nedoumice okupljenih o prevenciji i značaju ranog otkrivanja raka debelog crijeva i raka dojke.

Održane radionice, u sklopu projekta ON TIME, bile su namijenjene opštoj populaciji, lokalnim vlastima, zdravstvenim radnicima, NVO sektoru. Radionice su bile dobro posjećene kako uživo, tako i OnLine. Što se tiče radionice u Baru, bilo je ukupno 19 učesnika uživo i 8 se uključilo OnLine, dočim je u Ulcinju uživo bilo prisutno 17 učesnika, a OnLIne se uključilo 16.

Nosilac projekta ON TIME je Zavod za javno zdravstvo Zadar (Hrvatska), dok su ostale partnerske institucije: Opća bolnica Zadar (Hrvatska), Institut za javno zdravlje Crne Gore (Crna Gora), JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar (Crna Gora), i Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadno-hercegovačke (Bosna i Hercegovina). Ukupna vrijednost projekta iznosi 978.236,45 eura uz stopu kofinansiranja 85 % bespovratnim sredstvima, te 15 % iz sopstvenih sredstava. Implementacija projekta započela je 15. maja 2020. godine i traje 24 mjeseca, odnosno do 14. maja 2022. godine.

 

Link: https://barinfo.me/odrzana-promotivno-edukativna-radionicu-o-raku-debelog-crijeva-i-dojke/

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13