Javna zdravstvena ustanova

Istorijat

Pregled istorijata zdravstvene djelatnosti u opštini Bar

ORGANIZACIONI ISTORIJAT RAZVOJA

Bolnica nosi ime po narodnom heroju Blažu Jošovu Orlandiću, rođenom 03.10.1912. godine, u Seocima, studentu medicine, a koji je poginuo 07.06.1943. godine u Godinju.

Narodna bolnica Bar počela je sa poslovanjem 01.11.1946. godine, a sa sigurnošću se pod tim nazivom pominje u pismenoj formi od 02.10.1951. godine. Narodna bolnica „Blažo Orlandić“ Bar sredinom 1954. godine mijenja naziv u Opštu bolnicu „Blažo Orlandić“ Bar. Od 01.01.1963. godine, Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, Dom narodnog zdravlja Bar, Zdravstvena stanica Virpazar i Narodna apoteka Bar sa Odjeljenjem u Virpazaru integrišu se u jedinstvenu zdravstvenu organizaciju - Medicinski centar „Blažo Orlandić“ Bar. Od nekadašnjeg OOUR-a Radne organizacije Bolničke službe RO Medicinski centar „Blažo Orlandić“ Bar, dana 31.08.1991. godine organizovana je JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, koja traje i danas.

Savjet Medicinskog centra „Blažo Orlandić“ Bar, na sjednici održanoj 20.05.1975. godine, proglasio je 7. jun PRAZNIKOM BOLNICE, dan pogibije narodnog heroja, čije ime nosi.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13