Javna zdravstvena ustanova

Potrebna dokumentacija za hospitalizaciju

Potrebna dokumentacija za hospitalizaciju

Kod planirane hospitalizacije, u zakazano vrijeme (vrijeme dogovoreno sa ordinirajučim ljekarom Bolnice)...

sve procedure prijema obavljaju se na šalteru Upisa i ispisa pacijenata u prizemlju Bolnice.

Kod planiranih prijema na bolničko lečenje neophodno je  poneti potrebnu dokumentaciju i stvari.

Rezidenti – crnogorski državljani

  • važeći uput Vašeg izabranog ljekara
  • uredno ovjerena (važeća) zdravstvena legitimacija (knjžica)
  • kartica i/ili polisa dopunskog i/ili dodatnog zdravstvenog  osiguranja (ako imate i/ili uplaćujete)
  • ličnu kartu ili pasoš
  • nalaze ranije ordiniranih i obavljenih laboratorijskih, rentgenskih i sličnih nalaza (pretraga) i slično
  • dokumentaciju o zadnjoj hospitalizaciji ili specijalističkom pregledu, otpusne liste i slično
  • predmete za ličnu higijenu (sapun, šampon, pastu za zube, četkicu i slično)

 

Nerezidenti – strani državljani

  • pružanje zdravstvene usluge vrši se na osnovu Međunarodnog sporazuma o socijalnom osiguranju
  • za vrijeme svog privremenog boravka, strani državljani dužni su da pribave bolesnički list
  • neophodno je da strani osiguranici posjeduju dvojezičnu potvrdu od nosioca zdravstvenog osiguranja, na osnovu koje će, u slučaju potrebe, od matičnog fonda za zdravstvo dobiti bolesnički list

 

Ukoliko je indikovan hitan prijem, a pacijent nema odgovarajuću zdravstvenu legitimaciju, neophodno je da  rođaci ili neko drugo lice do završetka liječenja reguliše zdravstveno osiguranje hospitalizovanog lica. U suprotnom Bolnica će biti prinuđena da ispostavi račun za celokupno liječenje, koji se prije otpusta mora platiti. 

 Prilikom prijema u Bolnicu, dužni ste da predate lične stvari u bolničku garderoobu i dobijenu potvrdu čuvate do izlaska iz Bolnice. Novac i stvari od vrijednosti predajte rodbini ili ako to ne možete, obavijestite o tome medicinsku sestru prijemne ambulante ili odjeljensku medicinsku sestru, kako bi one organizovale čuvanje novca i ostalih dragocjenosti u blagajni Bolnice. Kod pacijenata, koji su primljeni na liječenje u nesvjesnom stanju i bez pratnje nekog od članova porodice, osoblje Bolnice izvršiće popis novca i dragocjenosti, a spisak predati odgovornoj sestri odjeljenja na kojem će pacijent biti primljen.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13