Javna zdravstvena ustanova

Osnovne informacije o prijemu i boravku

Osnovne informacije o prijemu i boravku

Opšta bolnica „Blažo Jošov Orlandić“ Bar, u kojoj ste na ispitivanju ili liječenju, bavi se zaštitom i unapređenjem zdravlja.

O Vašem zdravlju neposredno brinu odjeljenski ljekar i medicinska sestra. Zdravstveni radnici koji Vas liječe i brinu o Vašem zdravlju, očekuju Vašu saradnju. Da bi Vaše liječenje bilo uspješno, i da biste se što bolje osjećali tokom boravka, molimo Vas da se pridržavate preporuka i savjeta medicinskog osoblja i da poštujete propisani kućni red.

Osoblje Bolnice

Najvažniji kontakt imaćete sa ljekarom koji Vas liječi (odjeljenski ili ordinirajući ljekar) i sa medicinskim sestrama sa odjeljenja, koje će sprovoditi zdravstvenu njegu i propisanu terapiju. Ljekar će odrediti način i postupak vašega liječenja. U slučaju potrebe, na dodatne pretrage (radiološke i/ili ultrazvučne dijagnostike i slično) pratiće Vas neko od zaposlenih iz Bolnice.

Ishrana u bolnici

Ishrana je dio Vašeg liječenja, pa Vas molimo da uzimate samo hranu koju ćemo Vam mi služiti. U interesu je Vašeg zdravlja i pravilnog toka liječenja da Vam posjetioci ne donose hranu. Za pravilnu podjelu i serviranje hrane odgovorna je glavna medicinska sestra odjeljenja ili medicinska sestra u smjeni.

Ljekovi

Molimo Vas da za vrijeme boravka u bolnici uzimate samo one ljekove koje vam je propisao Vaš odjeljenski ljekar. Ako ste prethodno upotrebljavali i druge ljekove recite to ljekaru da on procijeni o nastavku terapije.

Pristanak na medicinsku intervenciju

Za svaki medicinsku intervenciju potreban je Vaš pristanak. Zato će Vas ljekar prilokom prijema upoznati sa svim dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Prije nego što potpišete izjavu o Queen Father To Son svom pristanku, ljekar će Vas upoznati i s mogućim rizicima, posljedicama i komplikacijama.

Kako bi spriječio neposrednu opasnost za vaš život, ljekar može obavljati medicinsku intervenciju bez vašega pristanka, ako trenutno zbog zdravstvenoga stanja, pristanak ne možete dati.

Za osobe mlađe od 18 godina ili za osobe kojima je oduzeta sposobnost, potpisuju roditelji ili staratelji.

Higijena prostora

Molimo Vas da svojim ponašanjem i Vi doprinesete čistoći, urednosti i lijepom izgledu Bolnice.

Molimo Vas da se za vrijeme boravka u Bolnici pridržavate propisanog kućnog reda, pravilno koristite i pazite inventar u bolničkoj sobi, kao i opremu i pomagala, koja upotrebljavate. Ukoliko namjerno izazovete štetu, snosićete troškove popravke.

Pušenje je strogo zabranjeno u prostorijama Bolnice.

Otpust iz Bolnice

Vaš otpust iz Bolnice je planiran, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni. Neposredno pred otpust, predaćete bolničku opremu koju ste dobili na korišćenje i na osnovu potvrde primiti vašu ličnu opremu i stvari od vrijednosti, ukoliko ste ih predali na čuvanje. Prilikom otpusta, od odjeljenskog ljekara i glavne medicinske sestre dobićete sva potrebna uputsva, koja se odnose na Vaše oboljenje i dalje kućno liječenje, medicinsku njegu i kontrolu.

Za vrijeme liječenja u Bolnici strogo je zabranjeno:

  • ponašanje kojim se narušava red, mir i tišina u bolesničkim sobama, drugim prostorijama i krugu Bolnice;
  • bacanje otpadaka po sobama, drugim prostorijama i u krugu Bolnice;
  • vješanje i sušenje rublja po sobama i drugim prostorijama;
  • unošenje i upotreba alkoholnih pića, droga i slično;
  • upotreba rešoa po bolesničkim sobama, kuvanje kafe i slično;
  • oštećenje imovine (crtanje i pisanje po zidovima, inventaru i slično);
  • grub odnos prema osoblju Bolnice;
  • napuštanje odjeljenja bez prethodne pismene saglasnosti načelnika odjeljenja.

 

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13