Javna zdravstvena ustanova

Dolazak radi pregleda

Dolazak radi pregleda

Prilikom dolaska u Opštu bolnicu „Blažo Jošov Orlandić“ Bar zboga pregleda kod specijaliste u ambulantnom bloku Bolnice neophodan je uput izabranog ljekara.

Za bliže detalje molimo Vas da se obratite svom izabranom lekaru.

Za preglede u Prijemno-urgentnoj ambulanti potreban je uput izabranog ljekara ili ljekara Službe hitne medicinske pomoći, doma zdravlja sa teritorije mjesta prebivališta pacijenta. Bez uputa, u ovoj Ambulanti pregledaju se jedino hitni – urgentni slučajevi. Ukoliko pacijenti nemaju odgovarajući uput, nisu urgentni slučajevi, ali insistiraju na pregledu u Prijemno-urgentnoj ambulanti, snosiće sve tršokove pregleda prema Cjenovniku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13