Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

U četvrtak, 12. maja 2022. godine sa početkom u 14 h u prostorijama JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, održana je promocija povodom puštanja u rad kasetnog pneumatskog cijevnog transportnog sistema (tzv. „vazdušne pošte“)  u sklopu projekta LAB-OP - Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema, kofinansiranog u okviru 2. poziva programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

U prostorijama Službe kliničko – biohemijske dijagnostike JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, održan je info dan u sklopu projekta LAB-OP - Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema, kofinansiranog u okviru 2. poziva programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020., u utorak, 5. aprila 2022. godine sa početkom u 7:30 h.

U okviru implementacije projekta „Prevencijom i ranim otkrivanjem do efikasnijeg liječenja raka debelog crijeva i raka dojke – ON TIME“, koji se realizuje u sklopu programa Interreg IPA CBC HR-BA-ME 2014-2020, članovi projektnog tima  JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, sa svojim projektnim partnerima, članovima mobilnog tima Instita za javno zdravlje Crne Gore, održali su petu i šestu promotivno-edukativnu radionicu u Opštinama Bar i Ulcinj. Predavači na pomenutim radionicama bili su članovi projeknih timova iz JZU Opšta bolnica Bar, dr Simeun Dragaš, spec. hirurg, te članice Mobilnog tima iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore, dr Marija Todorović, spec. epidemiolog i dr Adrijana Vujović, spec. epidemiolog.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13