Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

Dana 6. i 7. februara 2019. godine,  u prostorijama biblioteke JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, održan je četvrti i peti ciklus edukativnih radionica u sklopu projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz trilateralnog programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Ove edukativne radionice imale su za temu „Nove metode liječenja malanoma“ i „Iskustva ljekara i pacijenata u liječenju melanoma“, a predavači su bili inostrani  eminentni  stručnjaci  iz  ove  oblasti: prof. dr sc. med. Milenko Bevanda, dekan Medicinskog fakulteta u Mostaru, doc. dr sc. med. Vlatka Martinović, spec. dječje hirurgije i direktorica Zavoda za osiguranje Federacije BiH,  doc. dr sc. med. Inga Marijanović, spec. onkolog sa Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i dr sc. med. Samir Čanović, spec. oftalmolog, subspec. prednjeg očnog segmenta iz Opće bolnice Zadar. 

 

Članovi projektnog tima MELAdetect iz JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar,  obilježili su 04.02.2019. godine, Međunarodni dan borbe protiv raka, dijeleći promotivni materijal, letke i brošure o melanomu u holu ustanove pacijentima i posjetiocima bolnice. Tom prilikom, pokušali su da skrenu pažnju opštoj populaciji na posljedice koje mogu biti fatalne ukoliko se na vrijeme ne jave na prve simptome/promjene koje uoče, bilo da se radi o koži, očima, sluznicama, probavi i funkcionisanju ostailih organa. Na ovaj način, članovi projektnog tima željeli su da ukažu na značaj podizanja svijesti o oboljenjima od raka, njihovoj pravovremenoj prevenciji, dijagnostici i liječenju, što za rezultat treba da obezbijedi veću stopu preživljavanja oboljelih od raka jer uvijek je bolje spriječiti nego liječiti.

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović, koji je prisustvovao današnjem svečanom otvaranju rekonstruisanih odjeljenja, najavio je, početkom proljeća naredne godine, nova ulaganja u ovu zdravstvenu ustanovu, kroz projekat energetske efikasnosti, vrijedan 1.100.000€.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13