Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

Početna (Kick Off) konferencija projekta LAB-OP - Unaprjeđenje operativnog sistema laboratorije i dijagnostike bila je planirana da se održi u Zadru, 25. juna 2020. godine sa početkom u 12 časova. Međutim, novonastala epidemiološka situacija u zadarskoj županiji od 22. juna 2020. godine, primorala je vodećeg partnera Opću bolnicu Zadar da odloži održavanje ovog događaja s namjerom da se ne bi ugrozili bezbijednost i zdravlje kako njihovih zaposlenih i lokalnih zvanica, tako i predstavnika timova projektnih partnerskih ustanova. U dogovoru sa svojim projektnim partnerima, početna konferencija projekta LAB-OP održana je putem video konekcije dana 29. juna 2020. godine bez prisustva medija zbog posebnog režima rada projektnih institucija zbog sprječavanja pojave i širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Održavanjem video sastanka projektnih timova, danas 24. juna 2020. godine, otpočela je implementacija projekta PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer (acronym: ON TIME) - Prevencija i rana detekcija za efikasnije liječenje raka debelog crijeva i dojke (akronim ON TIME).

Naša Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar projektni je partner na projektu pod punim nazivom:  PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer (acronym: ON TIME) - Prevencija i rana detekcija za efikasnije liječenje raka debelog crijeva i dojke (akronim ON TIME), koji se kofinansira sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije, u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13