Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar ponovo je bila domaćin projektnim partnerima iz Zadra i Mostara na projektu MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz Evropske Unije, kroz trilateralni program prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Ovo je VI redovan projektni sastanak, koji je bio upriličen 10. i 11. decembra 2018. godine u prostorijama biblioteke, odnosno u Sali za sastanke na Odjeljenju hirurgije, a sastanku su prisustvovali svi članovi partnerskih institucija, Zavod za javno zdravstvo Zadar, kao vodeći partner, te projektni partneri Sveučilište u Zadru, Zadra Nova, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar.

U skladu sa Akcionim planom implementacije i realizacije aktivnosti projekta MELAdetect  -  Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se realizuje u sklopu trilateralnog programa Interreg IPA  Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, održan je dvodnevni ciklus radionica pod nazivom „Kliničke karaktieristike melanoma“ za zdravstvene radnike i  specijalizante, kao i za nezdravstvene u projektnom području implementacije projekta, u svkom od tri grada (Zadar, Mostar i Bar).

Tokom danšanjeg dana, 2. avgusta 2018. godine, održane su edukativne radionice sa tematikom „Epidemiologija“ za zdravstvene i nezdravstvene radnike, u prostorijama biblioteke JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, u sklopu implementacije projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz sredstava Evropske unije u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje (CBC) Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13