Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

Obavještava se građanstvo da je JZU Opšta bolnica Bar započela sanaciju porodilišta, zbog čega će isto biti izmješteno na odjeljenju ginekologije, a ginekologija na djelu odjeljenja hirurgije.

Sa navedenog molimo pacijentkinje za strpljenje i razumijevanje dok traju radovi, a bolnica će obezbjediti adekvatno medicinsko zbrinjavanje i bezbjedne sanitarne i higijenske uslove za pacijentkinje.

 

dr Dragoslav Tomanović
direktor JZU Opšte bolnice “Blažo Orlandić”.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti na projektu MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka, koji se finansira iz programa prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, održan je 1. ciklus radionica „Epidemiologija“ za zdravstvene i nezdravstvene radnike u Mostaru, Bosna i Hercegovina 5. juna 2018. godine.

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar bila je domaćin III redovnog projektnog sastanka u okviru projekta MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka, koji se finansira iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku-Bosnu i Hercegovinu-Crnu Goru 2014-2020. Svečani dio sastanka upriličen je 21. februara 2018. godine u konferencijskoj sali hotela Sea Fort u Sutomoru, koji je imao za cilj da informiše ciljne grupe projekta - medicinske i nemedicinske radnike, te medije sa osnovnim informacijama o projektu, njegovom idejnom i konceptualnom okviru, kao i da pruži korisna obavještenja o učestalosti javljanja melanoma i povezanosti obolijevanja sa rizičnim faktorima.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13