Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

Nastavljajući svoje redovne aktivnosti, predviđene Akcionim planom upravljanja projektom MELAdetect -  Rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka, odobrenog u sklpopu Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Hrvatsku-Bosnu i Hercegovinu-Crnu Goru 2014-2020, a na poziv vodećeg partnera Zavoda za javno zdravstvo Zadar, članovi projektnog tima iz JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, učestvovali su na II (Drugom) redovnom sastanku. Sastanak je organizovan u prostorijama  Službe za mentalno zdravlje i prevenciju zavisnosti u Zadru dana 11. i 12. decembra 2017. godine.

Sva odjeljenja u Opštoj bolnici „Blažo Jošov Orlandić“ Bar imaju jedinstveno vrijeme posjeta:

  • svim danima u intervalu od 14 do 15 časova...

 

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13