Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

Naša Javna zdravstvena ustanova „Blažo Orlandić“ Bar učestvovala je na Drugom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga, u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina -Crna Gora 2014-2020. Projektni prijedlog, koji smo prijavili sa našim projektnim partnerima, nosi naziv Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema (akronim LAB-OP), i isti je odobren za sufinansiranje.

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar jedna je od ukupno 13 javnih ustanova u kojima će se realizovati implementacija mjera energetske efiaksnosti, kroz sprovođenje projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza“. S tim u vezi, danas, 2. decembra 2019. godine, boravili su u radnoj posjeti našoj instituciji predstavnici investitora, Ministarstva zdravlja i Ministarstva ekonomije. Cilj njihove posjete bio je da proprate radove na adaptaciji objekta koji su otpočeli proteklog mjeseca, a sve u svrhu primjene mjera za poboljšanje energetskih karakteristika bolničkog kompleksa u Baru.

Nakon uspješno okončanog projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, u kojem je uzela aktivno partnersko učešće na Prvom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga, JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar ponovo će biti projektni partner na Drugom pozivu u okviru trilateralnog programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Danas 18. oktobra 2019. godine sa početkom u 12 časova, obilježen je Dan evropske saradnje 2019 u Banja Luci (BiH) u organizaciji Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH, te u saradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske i uz podršku Kancelarije za evropske integracije Crne Gore. Glavni moto ovogodišnjeg Dana evropske saradnje glasi „Evropa si ti“. Ovo je bio povod da posjetioci Kamene kuće u Banja Luci uzmu učešće u nizu prigodnih aktivnosti poput interaktivne izložbe i video projekcije, koju su pokretali sami gosti uz pomoć ciklokina.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13