Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

U organizaciji Kancelarije za evropske integracije Crne Gore, danas 30. septembra 2019. godine sapočetkom u 10 časova, obilježen je Dan evropske saradnje 2019 u Podgorici na ljetnjoj pozornici ispred Dvorca Petrovića na Kruševcu. Glavni moto ovogodišnjeg Dana evropske saradnje glasi “Evropa si ti”. Ovim povodom, otvorena je izložba fotografija, kojima su ilustrovani rezultati projekata evropske teritorijalne saradnje.

Završna konferencija projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka održana je u vijećnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u četvrtak, 11. jula 2019. godine sa početkom u 13 časova. Ova konferencija imala je za cilj da istakne rezultate i postignuća 26 mjeseci dugog projekta, koji je sufinansiran sredstvima iz programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Direktor JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, sa članovima projektnog tima bolnice, prisustvovao je na Međunarodnom simpozijumu MELAdetect za zdravstvene radnike kao ko-organizator ovog događaja. Naša ustanova, kao jedan je od pet projektnih partnera u projektu MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, bila je uključena u rad Organizacionog, Naučnog i Tehničkog odbora ovog značajnog događaja. Pored toga, na ovom Simpozijumu učestvovali su i zdravstveni radnici, kako iz naše ustanove tako i iz ostalih zdravstvenih ustanova iz Crne Gore (FZO, IJZCG, KCCG, ZHMP, DZ), koji su bili u mogućnosti da usklade svoje obaveze i budu dio redovnih, edukativnih aktivnosti u sklopu implementacije projekta MELAdetect.

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13