Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

labop logo

U petak, 9. septembra 2022. godine sa početkom u 10 sati, u prostorijama bolničkog restorana vodećeg partnera Opće bolnice Zadar održana je završna konferencija projekta LAB-OP kofinansiranog iz programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

labop logo

Sačinjene su brošure i izrađeni su dokumentarni film i edukativni videozapisi u sklopu projekta LAB-OP – Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema, kofinansiranog kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Projektni partneri na projektu LAB-OP su: Opća bolnica Zadar, JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, Zavod za Javno zdravstvo Zadar i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Izrađene brošure sadrže preporuke za uzorkovanje venske krvi, kapilarne krvi i urina, a prilagođene su smjernicama Evropskog udruženja za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu, te Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu i Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju.

labop logo

Predstavljamo vam LAB-OP, mobilnu aplikaciju koja pruža informacije o pravilnoj i pravovremenoj pripremi za laboratorijska ispitivanja u Zadru, Baru i Livnu! Budući da dio nalaza može dati lažne rezultate, ukoliko se ne pridržavamo uputstava, LAB-OP odličan je način da na jednom mjestu dobijete sve informacije, pravilno se pripremite, te obezbijedite tačnost rezultata laboratorijskog ispitivanja.

Izbor uputstava za pravilnu pripremu za laboratorijsko ispitivanje moguće je za zdravstvene ustanove:

  • Opća bolnica Zadar (HR)
  • JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar (ME)
  • Zavod za javno zdravstvo Zadar (HR)
  • Županijska bolnica “Dr. fra Mihovil Sučić” Livno (BA)

Mobilnu aplikaciju LAB-OP preuzmite za Android i iOS!

pngfind.com play button png transparent 1855993

 

pngfind.com download on the app 2690039

U prostorijama biblioteke JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar, održane su hibridne radionice u sklopu projekta LAB-OP - Poboljšanje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sistema, kofinansiranog u okviru 2. poziva programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. Ove radionice su koncipirane za dvije ciljne grupe, od kojih jednu čini primarni nivo zdravstvene zaštite, a drugu sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. 

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13