Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

Danas 18. oktobra 2019. godine sa početkom u 12 časova, obilježen je Dan evropske saradnje 2019 u Banja Luci (BiH) u organizaciji Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH, te u saradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske i uz podršku Kancelarije za evropske integracije Crne Gore. Glavni moto ovogodišnjeg Dana evropske saradnje glasi „Evropa si ti“. Ovo je bio povod da posjetioci Kamene kuće u Banja Luci uzmu učešće u nizu prigodnih aktivnosti poput interaktivne izložbe i video projekcije, koju su pokretali sami gosti uz pomoć ciklokina.

Opširnije...

U organizaciji Kancelarije za evropske integracije Crne Gore, danas 30. septembra 2019. godine sapočetkom u 10 časova, obilježen je Dan evropske saradnje 2019 u Podgorici na ljetnjoj pozornici ispred Dvorca Petrovića na Kruševcu. Glavni moto ovogodišnjeg Dana evropske saradnje glasi “Evropa si ti”. Ovim povodom, otvorena je izložba fotografija, kojima su ilustrovani rezultati projekata evropske teritorijalne saradnje.

Opširnije...

Završna konferencija projekta MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka održana je u vijećnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u četvrtak, 11. jula 2019. godine sa početkom u 13 časova. Ova konferencija imala je za cilj da istakne rezultate i postignuća 26 mjeseci dugog projekta, koji je sufinansiran sredstvima iz programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Opširnije...

Premijernim prikazivanjem obrazovnog filma »Sa suncem odgovorno« zaokružena je 26 mjeseci duga implementacija projekta MELAdetect  -  Rano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji se finansira iz Interreg IPA trilateralnog programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Opširnije...

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13