Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

Naša Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar projektni je partner na projektu pod punim nazivom:  PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer (acronym: ON TIME) - Prevencija i rana detekcija za efikasnije liječenje raka debelog crijeva i dojke (akronim ON TIME), koji se kofinansira sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije, u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Opširnije...

Javna zdravstvena ustanova „Blažo Orlandić“ Bar, sa svojim projektnim partnerima, učestvovala je na Drugom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. U sklopu pomenutog programa, naš projektni prijedlog, pod punim nazivom Prevencija i rana detekcija za efikasnije liječenje raka debelog crijeva i dojke (akronim ON TIME), odobren je za sufinansiranje u Drugom pozivu.

Opširnije...

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13