Javna zdravstvena ustanova

Opšta bolnica

„BLAŽO ORLANDIĆ“ – BAR

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar jedna je od ukupno 13 javnih ustanova u kojima će se realizovati implementacija mjera energetske efiaksnosti, kroz sprovođenje projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza“. S tim u vezi, danas, 2. decembra 2019. godine, boravili su u radnoj posjeti našoj instituciji predstavnici investitora, Ministarstva zdravlja i Ministarstva ekonomije. Cilj njihove posjete bio je da proprate radove na adaptaciji objekta koji su otpočeli proteklog mjeseca, a sve u svrhu primjene mjera za poboljšanje energetskih karakteristika bolničkog kompleksa u Baru.

Opširnije...

Kako nas kontaktirati?

Adresa
Podgrad bb
Stari Bar
85354
Crna Gora
Phone Number
+ 382 30 34 23 33 
+ 382 30 34 22 13